Bygglov och tillstånd

Senast uppdaterad den 16 mars 2016

I många fall krävs bygglov om du skall bygga hus eller göra någon tillbyggnad. Hos oss söker du bygglov, marklov och rivningslov.

Behöver jag bygglov?

Den frågan kanske du ställer dig om du funderar på att bygga nytt, om du vill göra en tillbyggnad eller planerar att bygga ett uterum.
Här kan du hitta information om vad som gäller för ditt projekt. 

Vad kostar det?

Avgiften för bygglov beräknas enligt en formel där ytstorlek och de olika åtgärder som behövs för handläggningen ingår. Förutom själva bygglovet kan också en kostnad för nybyggnadskarta och utstakning tas ut och ibland tillkommer även en planavgift.

Om du utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov blir du skyldig att betala en byggnadsavgift. 

Du kan ta del av information om avgifterna under "Taxor och avgifter", se länk längre ner på sidan. 

Du som har enskilt avlopp

Och som tänker söka bygglov för att bygga ut. Tänk på att ditt bygglovsärende skickas till Bygg- och miljökontorets miljöenhet för granskning. det kan leda till att vi föreslår en ändring, förbättring eller kanske att ett nytt avlopp behöver installeras. Kontakta gärna Bygg- och miljökontorets miljöenhet för mer information innan du skickar in din bygglovsansökan. Det spar du tid på.

Boka tid med oss

Behöver du hjälp? Vi har besöks- och telefontid måndag-fredag klockan 10.00-12.00. Övriga tider träffas stadsarkitekt, bygglovhandläggare eller bygginspektör efter tidsbokning. Kontaktinformation finns nedan. 

Webbsidorna "Bygglov och tillstånd"

Informationen på dessa sidor hänvisar till Plan- och bygglagen (1987:10). Ärenden som lämnats in efter den 2 maj 2011 behandlas enligt den nya Plan- och bygglagen (2010:900). Vi arbetar med att uppdatera informationen på våra webbsidor med hänvisning till den nya lagen.  

Publicerad av: Marks kommun