Sätila och Ubbhult

Senast uppdaterad den 16 mars 2016

Nedan finns antagna detaljplaner för Sätila och Ubbhult. Dessa planer har vunnit laga kraft.

Publicerad av: Marks kommun