Barn- och fritidsprogrammet

Bild på ungdomar.

Senast uppdaterad den 19 maj 2016

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram för dig som gillar att leda och motivera andra människor. Du får en stor förståelse för människor och hur deras olika förutsättningar ser ut.

En vanlig skoldag

För att kunna möta, leda och stödja krävs förståelse för hur man skapar kontakt med människor. Därför lägger vi stor vikt vid olika sätt att kommunicera beroende på vem vi möter och även vilken livssituation den vi möter befinner sig i. Vi fördjupar oss i kunskapen om samarbeten av olika slag, hur grupper fungerar och hur du leder dem.

Vi gör också

För att förankra det vi lär oss i skolan samarbetar vi med närliggande grundskolor och förskolor. Vi har rastaktiviteter och bjuder in förskolor till skapande verksamhet som exempelvis julpyssel. Vi lägger 15 veckor av undervisningen på olika arbetsplatser eftersom det ger värdefulla insikter och viktiga kontakter inför framtiden.

När du har pluggat klart

Direkt efter utbildningen kan du arbeta med barn och ungdomar som till exempel elevassistent, barnskötare eller personlig assistent.

Högskolebehörighet

Om du vill läsa vidare exempelvis till förskollärare, fritidspedagog eller fritidsledare kan du inom programmets ram läsa kompletterande kurser som förbereder dig för högskolestudier.

 

Publicerad av: Marks kommun