Studiemedel

Senast uppdaterad den 19 oktober 2015

Du kan söka studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av bidrag och lån. Du avgör själv om du vill ha lån, och i så fall hur stor del.

När du söker studiemedel av CSN

Här är våra studieintervall:

  • Hösttermin 2015: 17 augusti - 18 december.
  • Vårtermin 2016: 18 januari - 3 juni.

Publicerad av: Marks kommun