Kunskapsforum

Senast uppdaterad den 11 april 2017

Kunskapsforum är en inspirationsserie som syftar till att belysa frågor som rör folkhälsa genom att sprida kunskap och skapa dialog. Genom föreläsningar, teaterföreställningar och filmer lyfts olika aktuella teman.

Lokala aktörer kan komma att bjudas in i samband med föredragen för att visa vilka stödinsatser och aktiviteter som finns att tillgå lokalt.

Arrangemangen är kostnadsfria. Nya arrangemang presenteras här kontinuerligt. 

 

Föräldraskapet - En teaterföreställning om det moderna föräldraskapet

Föreställning av Teater Eksem om hur och varför vi blir, eller inte blir, föräldrar. Om barnlösa och barnfria. Om längtan, uppfostran, rädslor och makt. Om normer, perfekta familjer, förväntningar och livslånga relationer. Är föräldraskap ett omöjligt projekt? Går det att skriva en vattentät projektplan för hur vi uppfostrar ett kompetent barn och samtidigt håller liv i relationer, karriär och den personliga utvecklingen? Vad offrar vi och vad vinner vi? 
 
Föreställningen riktar sig till vuxna. Barn är välkomna vid behov, i vuxet sällskap.
 
Tid: Tisdag 11 april klockan 18 – 19.
Plats: Familjecentrum Prisman, Skene

Fri entré.
Anmälan är stängd.

Publicerad av: Marks kommun