Fysisk aktivitet

Symbol för motionsarrangemanget Hitta ut.

Senast uppdaterad den 24 maj 2016

Ta chansen att prova Hitta ut i Mark där 80 checkpoints i fem olika områden ingår i årets första släpp. För dig som vill komma ut och röra på dig finns även Hälsans stig, en slinga på 4 km centralt i Kinna.

Hitta ut i Mark

Hittaut.nu är ett hälso- och friskvårdsprojekt med målet att få människor i rörelse och upptäcka nya platser i sin omgivning med hjälp av en karta med checkpoints i olika svårighetsgrad.

Gröna checkpoints är enklast och oftast placerade utmed vägar eller stigar. Därefter kommer blå och röda checkpoints placerade i skogsområden. De allra svåraste checkpointsen är svarta, en rejäl utmaning för de flesta!

Hitta ut i Mark är i full gång och 80 checkpoints i fem olika områden ingår i årets första släpp. Du kan hämta en karta på Medborgarkontoret i kommunhuset i Kinna eller från och med vecka 19 hos orienteringsklubbarna och på biblioteken i kommunen. Du kan också hitta kartan på nätet: 

Karta - Hitta ut i Mark

Registrera dina checkpoints och var med i utlottning om priser

Ute i naturen är våra checkpoints markerade på samma sätt som under 2015, med en trästolpe. På stolpen finns hittaut.nu-dekalen, checkpointens nummer och en bokstavskod. När du besökt en checkpoint kan du logga in på www.hittaut.nu/mark och registrera koden. Den 6 juni lottar vi ut priser bland de som registrerat minst 20 checkpoints. Vinnarna presenteras på hemsidan.

Hälsans stig

Hälsans stig är särskilt anpassad för personer med hjärt- lungproblem samt andra med rörelsesvårigheter. Det finns soffor utplacerade utmed stigen där man kan vila en stund. 

Utmed slingorna finns ett antal översiktskartor. Dessa finns att hämta på biblioteket, vårdcentralen, apoteket Hjärtat samt i kommunhusets information. På Hälsans stig kan du börja och sluta din promenad var du vill och ändå veta hur lång sträcka du har promenerat.

Publicerad av: Marks kommun