Tillgänglighetsdagen 2017

Senast uppdaterad den 20 april 2017

Välkommen på Tillgänglighetsdagen 16/5! Klarar du av att köra en hinderbana i rullstol? Är du nyfiken på hur en synskadad upplever omgivningen? Prova på den 16 maj, en dag då tillgänglighetsfrågor står i fokus.

Mellan kl. 13-17 erbjuds spännande inlevelseövningar kring olika funktionsnedsättningar på Mor Kerstins Torg i Kinna centrum. Syftet med övningarna är att öka förståelsen kring de hinder som personer med funktionsnedsättning möter i sin vardag.

På torget kan du också ta reda på hur kommunen arbetar med tillgänglighet och få tips på hur du kan anpassa din egen verksamhet för dig som t. ex. är butiksägare. Representanter för 10 olika funktionshinderföreningar kommer också vara på plats med information. Du som har en funktionsnedsättning eller vill anställa någon med funktionsnedsättning kan få information från Arbetsförmedlingen kring vilka typer av stöd som finns.

Ett urval av aktiviteter under dagen:

  • Tipspromenad
  • Mässa (för en lista på alla deltagare se längst ner på sidan) 
  • Fika (säljs kl. 13-15) 
  • Prova på glasögon med fingerad optik 
  • Prova på en hinderbana i rullstol 
  • Daglig verksamhet säljer trähantverk 
  • Klappa en vårdhund

På kvällen fortsätter programmet i Kinnaborgssalen med en öppen politikerdebatt om funktionshinderfrågor. Du kan ställa dina frågor direkt till kommunens politiker. Kinnaborgssalen, kommunhuset i Kinna från kl. 18:00.  

Arrangörer: Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) och Marks kommun

Dagen riktar sig till alla. Hjärtligt välkomna!

För mer information kontakta kommunens tillgänglighetssamordnare Margit de Boer, tel. 0320-21 80 31 eller margit.deboer@mark.se

Utställare på Mor Kerstins torg:

Kommunala verksamheter:

-Tillgänglighetssamordnare
-Fixartjänst
-Vårdhund
-Daglig verksamhet

Funktionshinderföreningar:
-Astma- och allergiförbundet
-DHR
-Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
-Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
-Handikappförbundens samarbetsorgan
-Hörselskadades riksförbund
-Neuroförbundet
-Psoriasisförbundet
-Reumatikerförbundet
-Riksförbundet för social och mental hälsa
-Riksförbundet HjärtLung
-Synskadades riksförbund

Myndigheter:
-Arbetsförmedlingen 

Publicerad av: Marks kommun