Gatusopning

Bild på sopning av gata.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 18 april 2016

Sandupptagningen startar i full omfattningen först när all snö och is är borta från gator och cykelvägar, vilket brukar vara i månadsskiftet mars/april.

Arbetet beräknas pågår i cirka nio veckor, men kan både bli längre och kortare beroende på väder och hur mycket sand som har använt under vinterns halkbekämpning.

Fiberdragning utgör hinder för sopning

På grund av pågående fiberdragning i kommunala gator runt om i kommunen kommer vårsopningen av vissa gator tyvärr försämras eller helt utebli. Vi ber om överseende.

Här gatusopar vi

Vi gatusopar i kommunen efter ett schema som rullar på en period av fem år. Vi börjar alltid med centralorten och därefter fortsätter vi till övriga orter. Det tar cirka 4 veckor att sopa i centralorten och cirka 1 vecka per ort i övrigt. 

Turordningsschema för gatusopning

Nedan ser du i vilken ordning vi sopar. Observera dock att turordningen kan variera mellan åren.

2016

 1. Kinna, Skene
 2. Fritsla, Harpebo, Rydal
 3. Hyssna, Sätila
 4. Berghem, Björketorp, Fotskäl, Horred
 5. Torestorp, Älekulla, Öxabäck
 6. Brättingstorp, Örby

2017

 1. Kinna, Skene
 2. Hyssna, Sätila
 3. Berghem, Björketorp, Fotskäl, Horred
 4. Torestorp, Älekulla, Öxabäck
 5. Brättingstorp, Örby
 6. Fritsla, Harpebo, Rydal

2018

 1. Kinna, Skene
 2. Berghem, Björketorp, Fotskäl, Horred
 3. Torestorp, Älekulla, Öxabäck
 4. Brättingstorp, Örby
 5. Fritsla, Harpebo, Rydal
 6. Hyssna, Sätila

2019

 1. Kinna, Skene
 2. Torestorp, Älekulla, Öxabäck
 3. Brättingstorp, Örby
 4. Fritsla, Harpebo, Rydal
 5. Hyssna, Sätila
 6. Berghem, Björketorp, Fotskäl, Horred

2020

 1. Kinna, Skene
 2. Brättingstorp, Örby
 3. Fritsla, Harpebo, Rydal
 4. Hyssna, Sätila
 5. Berghem, Björketorp, Fotskäl, Horred
 6. Torestorp, Älekulla, Öxabäck

Publicerad av: Marks kommun