Kontakt för stöd i krisen

Senast uppdaterad den 13 april 2017

Med anledning av den tragiska bussolyckan i Härjedalen har kommunens grupp för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) varit aktiv i det akuta skedet. När POSOM-gruppen nu avslutar sina insatser tar en stödgrupp över som erbjuder fortsatt rådgivning för dig som behöver.

Stödgrupp erbjuder fortsatt rådgivning med anledning av bussolyckan i Härjedalen

Syftet med stödgruppen är att hjälpa och stötta dig som är drabbad av olyckan att komma i kontakt med vårdgivare och andra som i sin tur kan hjälpa dig vidare utefter just dina behov.  

Följande är exempel på vad stödgruppen kan göra

  • Ta emot samtal från drabbade ungdomar, syskon, föräldrar och andra som behöver hjälp, stöd eller rådgivning
  • Identifiera vilken hjälp du behöver och slussa dig vidare till vårdgivare
  • Stötta och ge praktisk hjälp vid olika kontakter

Kontakta stödgruppen

Telefonnummer: 0320-21 81 09

Vårdcentraler och BUP

Vårdcentralerna i Skene och Kinna har avsatt tid för besök med anledning av olyckan. Psykologer finns på plats. Om du inte får svar i telefon på dagtid, kan du ändå åka dit så blir du mottagen. Vårdcentralen i Skene når du på 0320-77 91 37 och vårdcentralen i Kinna på 010-435 93 88.

Akuten på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) hänvisar till sin ordinarie akuttelefon 033- 616 16 70.

Försäkringsskydd

Inträffade personskador med efterföljande kostnader bör anmälas till försäkringsbolagen. För mer information kontakta Lillemor Carlsson vid Ängskolan som är samordningsansvarig för detta. Telefon 0320 217445 eller e-post lillemor.carlsson@mark.se.

Här kan du läsa mer om kommunens olycksfallsförsäkring.

Telefonnummer:

Akutnummer till vårdcentralen: Endast vid frågor med anledning av bussolyckan. Skene 0320-77 91 37, Kinna 010 435 93 88

Bup-akuten:  033 6164730 (för närstående, barn och ungdomar som är drabbade  av bussolyckan)

Polisen: 114 14

Presskontakt på Marks kommun: 0320-21 70 46

Upplysningscentral Östersunds Lasarett: 063-15 34 88. Numret är endast för anhöriga.

Publicerad av: Marks kommun