Rehabilitering

Senast uppdaterad den 14 september 2016

Om du efter sjukdom, skada eller någon annan orsak behöver hjälp med rehabilitering är du välkommen att kontakta oss på Samrehab Mark-Svenljunga.

Våra verksamheter bedrivs av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/ sjukgymnaster och rehabassistenter.

Vi ansvarar för:

  • Rehabilitering på kommunens särskilda boenden och i hemsjukvården
  • Primärvårdsrehabilitering i Skene och Svenljunga.
  • Rehabilitering på SÄS Skene, vårdavdelningar och specialistmottagning
  • Hjälpmedel

Med dina egna mål som viktig utgångspunkt planerar du, arbetsterapeuten och/eller fysioterapeuten/sjukgymnasten tillsammans vilka åtgärder som ska genomföras.

Du behöver ingen remiss från din läkare för att komma i kontakt med oss på Samrehab.
Vi som arbetar med rehabilitering lyder under Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Publicerad av: Marks kommun