Du är här:

Eldstad

Före installation av eldstad och rökkanal måste i de flesta fall bygganmälan  lämnas in till plan- och byggnadsnämnden senast tre veckor innan planerad byggstart. Vilka handlingar skall lämnas in?

Anmälan om eldstad    
Tidpunkten för planerad byggstart skall anges 
Ritningar
Ett exemplar plan- och fasadritningar som utvisar eldstadens och rökkanalens läge och höjd över taknock. Bifogade förslag till kontrollplan insändes ifylld. 
Kvalitetsansvarig
Braskamin: sökanden godkännes som kvalitetsansvarig.
Vedpanna/ackumulatortank: endast sakkunnig godkännes som kvalitetsansvarig. 

Teknisk beskrivning
Bifogas om ansökan avser vedpanna/ackumulatortank.
Broschyr som visar på eldstadens effekt.


Ansökan skickas till Plan- och byggnadsnämnden i Marks kommun, 511 80  KINNA eller via e-post


Behöver du bygganmälan?    

   

Åtgärd

Bygganmäl-
ningsplikt

Anmälan till skorstensfejar-mästare eller sakkunnig

Elstad
Byte av eldstad (effekt mindre än 60 kW)

 
NEJ

 
JA

Byte av eldstad (effekt större än 60 kW) JA     
Byte av bränsleslag och eldstad till ved och vedpanna JA     
Byte av eldstad till annan typ av bränsle (fast, flytande, gas, ej ved) och med mindre effekt än 60 kW NEJ
JA
Ny eldstad (ej byte) JA     
Andra åtgärder
Ny rökkanal

JA 
   
Återanvändning av rökkanal som varit oanvänd i mer än tre år NEJ JA
Utbyte av skorsten NEJ   
Installation av ackumulatortank JA   
Insats till braskamin JA  JA

 
Spara som PDF Sidan granskad: 2013-12-12
Innehållsansvarig: Peter Peterson
Skriv ut Publiceringsansvarig:  Hanna Johansson

uiqt|wBxjvHuizs5{muizs{swuu}vHuizs5{m