Du är här:

Tillstånd

Som företagare måste du ofta söka tillstånd eller anmäla din verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Det viktigt att tänka på att det är du som företagare som själv ansvarar för att lagar och regler följs.  

Flera typer av tillstånd kan behöva sökas. Under rubriken Tillstånd försöker vi att ge en överblick och information över olika typer av tillstånd och anmälningsplikter som kan gälla för din verksamhet. Observera att detta är inte någon fullständig lista men innehåller de vanligaste tillstånden.

Du hittar blanketter i vårt blankettarkiv för att söka de olika formerna av tillstånd. Några tillstånd går också att söka som så kallade e-tjänster.

Grön pil som pekar åt höger mot en länk Försäljning av tobaksvaror

Grön pil som pekar åt höger mot en länk Anmälan om försäljning och servering av folköl

Grön pil som pekar åt höger mot en länk Ansökan om bygglov med mera

Grön pil som pekar åt höger mot en länk Serveringstillstånd för alkoholdrycker

Tillstånd som ges av andra

På Verksamts webbplats hittar du frågor och svar och allmän information om tillstånd. Verksamt är utvecklad i samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Allmän plats
Tillstånd för att på allmän plats sätta upp till exempel trottoarpratare söker du hos Polisen.

Automatspel
Tillstånd för automatspel fås via Lotteriinspektionen.

Djurhållning och lantbruk
Länsstyrelsen sköter allt djurskyddsarbete.
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Eldningstillstånd
Vid eldning i större omfattning eller i tveksamma fall bör alltid kontakt tas med räddningstjänsten.

Lotteritillstånd
Kommunen hanterar tillstånd för lotterier inom kommunen. Länsstyrelsen sköter tillståndsfrågan för lotterier över kommungränser. Lotteriinspektionen tar ställning till tillståndsansökningar för rikstäckande lotteriverksamhet.
Föreningslivet ansöker om lotteritillstånd enligt Lotterilagen § 15-17 hos kommunen. Övriga lotteritillstånd söker du hos Polisen.

Lotteritillstånd kan du söka hos vår lotterihandläggare. 
Skicka ett mejl till Ann-Christin Andersson så får du en blankett som du ska fylla i.

Trottoarpratare - reklamskylt på trottoar

Tillstånd för att sätta upp trottoarpratare söker du hos Polisen. 
 
Spara som PDF Sidan granskad: 2015-09-14
Innehållsansvarig: Malin Västerteg
Skriv ut Publiceringsansvarig:  Linda Sjöö

uizs{swuu}vHuizs5{m