Du är här:

Narkotika

Du är inte ensam och det finns hopp.


Det finns uppskattningsvis cirka 200 000 personer i Sverige som har negativa sociala, psykiska eller fysiska konsekvenser av sin narkotikakonsumtion och som ändå fortsätter konsumera narkotika enligt samma mönster. Det blir idag också allt vanligare med ej narkotikaklassade berusningsmedel, så kallade nätdroger.

Nästan 50 procent av dessa personer uppnår enligt forskning helnykterhet, så kallad självläkning, utan hjälp från myndigheter som socialtjänsten eller sjukvården.

Det finns mycket hjälp att få genom frivilligorganisationer som NA, RFHL och KRIS, men kanske framförallt genom familj och vänner. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar och kan också vara ett stöd.
Du kan också vända dig till din vårdcentral.

Du är välkommen

Alla kommuninvånare som upplever problem med sin egen eller närståendes konsumtion av berusningsmedel är välkomna att söka stöd eller behandling för detta på Vuxenenheten i Marks kommun.

Cesam ger råd

Vi har två beroendeterapeuter som arbetar vid vår rådgivningsbyrå Cesam i Skene, dit man kan vända sig även som anhörig och där man kan vara anonym om man så önskar. Vi utreder ditt behov av behandling individuellt och försöker att tillsammans med dig göra en plan för hur du skall kunna förändra din konsumtion av berusningsmedel.
Spara som PDF Sidan granskad: 2014-05-13
Innehållsansvarig: Annette Eriksson
Skriv ut Publiceringsansvarig:  Jesper Wasling

uizs{swuu}vHuizs5{m