Stöd till anhöriga

Att stödja eller vårda en närstående kan vara meningsfullt men också betungande. Vi erbjuder vägledning och stöd för anhöriga till personer med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, missbruk, psykisk ohälsa eller äldre.

Informationsträffar med anhörigstöd

 1. Torsdagsträff med anhörigstöd

  Biståndshandläggare informerar om hur ansökningsprocessen går till.

 2. Informationsträff med anhörigstöd

  Handläggarenheten funktionsstöd besöker oss och berättar om LSS-insatser och hur man ansöker.

 3. Torsdagsträff med anhörigstöd

  Information av Marks anhörigförening och Neuroförbundet i Mark.

 4. Informationsträff för anhöriga

  Välkommen till en stund då vi informerar om kommunens demensstöd och anhörigstöd till anhöriga som har en närstående under 65 år med demenssjukdom.

Fler kalenderhändelser