Sidans innehåll

Nedskräpning

Alla kan bidra till att hålla vår omgivning ren genom att plocka upp och ta hand om skräp. Det är ett miljöproblem vi alla kan göra något åt på ett enkelt och effektivt sätt.

Skräpplockardagarna

Marks kommun deltar i den årliga kampanjen skräpplockardagarna, organiserad av stiftelsen Håll Sverige rent. Kampanjens syfte är både att städa upp i vår omgivning och att öka medvetenheten om nedskräpningens problem.

Håll Sverige rent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skräp och nedskräpning

Skräp kan vara både stora och små föremål, som till exempel:

  • Dumpade soppåsar
  • möbler
  • skrotbilar
  • cigarettfimpar
  • papper
  • glas

Att slänga sitt avfall i naturen istället för att lämna det till återvinningen, innebär en olägenhet för människors hälsa och miljön. Nedskräpning är en onödig kostnad för den markägare eller kommun som drabbas.

Miljöbalken

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus. Även plan- och bygglagen kräver att en tomt ska hållas i vårdat skick. Detta betyder att du inte får slänga skräp i naturen, på allmän plats eller inom bebyggda områden. Detta gäller såväl ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden.

Klagomål på nedskräpning

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen