Sidans innehåll

Buller

Ljud finns ständigt i vår omgivning. Det kan finnas sådant ljud som vi helst vill slippa och som känns störande. Det kallas för buller.

Vad vi uppfattar som buller varierar från person till person. Buller kan komma från till exempel fläktar, trafik, restauranger och aktiviteter i huset där vi bor. Ibland kan buller ge oss svårt att sova och att koncentrera oss. Buller kan även ge oss hörselskador som tinnitus.

Om du störs av buller i din bostad

Störs du av buller ska du i första hand kontakta den som stör dig. Om du har vänt dig till den som stör. Och även vänt dig till din fastighetsägare, så kan du göra en klagomålsanmälan till miljöenheten via blanketterna:

Om det gäller enbostadshus: Anmälan olägenhet enbostadshus Pdf, 309.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Om det gäller flerbostadshus: Anmälan olägenhet flerbostadshus Pdf, 238.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketten skickar du till mejladress: miljoenheten@mark.se eller till postadress: Miljöenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen, 511 80 Kinna

Hur mycket får det låta?

Höga ljudnivåer kan ge hörselskador. Lägre ljud kan ge oss svårigheter med koncentrationen eller störd sömn. Det finns riktvärden för hur högt ljudet får vara i till exempel bostäder, vårdboenden och skollokaler. På boverket och naturvårdsverket hittar du mer information om buller. På naturvårdsverkets webbplats hittar du riktvärden för höga och låga ljud.

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen