Sidans innehåll

Fukt och mögel

Upplever du besvär med till exempel lukt eller ventilation i din bostad och du misstänker att det är byggnaden du bor i som är orsaken till besvären ska du i första hand kontakta fastighetsägaren. Är det du själv som är fastighetsägare har du ett eget ansvar att åtgärda problemet.

Så upptäcks fukt och mögel

Tecken på fuktproblem inomhus kan vara:

  • Synliga vattenskador på golv, väggar och tak, till exempel bubblor i mattor eller golvsläpp samt mögelfläckar eller färgförändringar.
  • Förekomst av vissa fuktälskande insekter i torra utrymmen (till exempel hoppstjärtar och silverfisk).
  • Kondens på insidan fönster.
  • Fuktiga material eller hög fuktighet i byggnadskonstruktionen, uppsvällda skarvar i golvspånskivor.
  • Lukt

Så kan du minska risken för fuktskador

Du kan minska risken för fuktskador genom att se till att ventilationen fungerar. Håll ventilerna öppna och rengör dem ofta. En källare har alltid hög fuktighet beroende på vattentrycket från marken.

Det här gör du vid en fuktskada

  • Om du äger din bostad vänder du dig till en konsult som kan hjälpa till med att kartlägga omfattningen av skadan och ge råd om hur du bör åtgärda den.
  • Bor du i en bostads- eller hyresrätt vänder du dig i första hand till styrelsen eller fastighetsägaren.

Om du inte får hjälp av din hyresvärd

Får du ingen hjälp trots att du kontaktat din fastighetsägare eller bostadsrättsförening, kan du kontakta miljöenheten. Om vi bedömer det som nödvändigt kommer vi att ställa krav på utredning och åtgärder som riktas mot fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Du anmäler olägenhet via blanketten:

Anmälan olägenhet flerbostadshus Pdf, 238.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketten skickar du till mejladress: miljoenheten@mark.se eller till postadress: Miljöenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen, 511 80 Kinna

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen