Sidans innehåll

Radon

Radon är en gas som varken luktar eller syns, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. Detta fastnar på damm som vi sedan andas in och kommer på det sättet ner i lungorna.

Var finns radon?

Radon finns överallt: I mark, luft och vatten. När det gäller luften i våra bostäder och arbetsplatser är marken under huset sannolikt den vanligaste radonkällan. Men radon kan även komma från byggnadsmaterial och hushållsvatten. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta med en radonmätare.

Hälsorisk

Radongas kommer ner i lungor och luftvägar och kan leda till att du får lungcancer om du andats in radon under en längre tid. Risken är särskilt stor om du är rökare. Värden över 200 becquerel per kubikmeter (bq/m³) anses vara en olägenhet för människor hälsa och ska åtgärdas.

Då behöver du mäta radon

  • När du köper ett hus.
  • När du säljer ett hus.
  • När du bygger ett nytt hus, bygger om eller bygger till ditt hus.
  • När du ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet.
  • Om huset är byggt med blå lättbetong.
  • Om det är mer än 10 år sedan senaste mätningen.

Så här mäter du radon i din bostad

Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader och ska vara under eldningssäsongen oktober till april. Men du kan även göra en kortare mätning under 2 till 10 dagar. Denna mätning ger ett ungefärligt värde, men går till på liknande sätt som en långtidsmätning. Korttidsmätningen kan inte användas för att söka radonbidrag.

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen