Sidans innehåll

Störande lukter

Matos, tobaksrök och avloppslukt är exempel på lukter som kan vara störande. Det kan vara en olägenhet för människors hälsa beroende på hur mycket och hur ofta det luktar. Om det under längre perioder är störande lukt ska du i första hand vända dig till den som orsakar störningen eller fastighetsägaren. Om det inte hjälper kan du vända dig till mijöenheten.

Förebygga problem

För att förebygga problem kan du:

  • Hålla uteluftsventilerna öppna i din bostad.
  • Dina fönster ska vara stängda när du lagar mat eftersom dina grannar annars kan störas av matos.
  • Lukter som kommer från fastigheten du bor i kan bero på problem i ventilationssystemet. En väl fungerande ventilation är viktigt för att hålla undan lukter utifrån. Det är fastighetsägarens ansvar att kontrollera din ventilation med ett visst intervall, en så kallad obligatorisk ventilationskontroll. Du kan även själv kontrollera om en godkänd obligatorisk ventilationskontroll är utförd i fastigheten då ett sådant certifikat ska sitta i trapphuset.

Undersökning av lukt

En undersökning av störande lukt bör ge svar på vad det är som luktar och hur den kommer in i bostaden. Det är alltid nödvändigt att kontrollera att bostadens ventilation är korrekt utformad och fungerar väl.

Hit vänder du dig vid störande lukt

I första hand ska du vända dig till den som orsakar störningen och påtala problemet. Ibland vet inte exempelvis restaurangägaren själv om att restaurangen ger upphov till störningar. Du kan även vända dig till din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening för att få hjälp med luktproblem i bostaden. Om ingenting händer på ett tag kan du kontakta miljöenheten. Vi gör en bedömning utifrån en personlig upplevelse av lukten. En viss lukt anses få förekomma, men det är alltid en bedömning från fall till fall beroende på intensitet, varaktighet och frekvens. Om miljöenheten anser att lukten är oacceptabel kan krav ställas på åtgärder.

Anmälan olägenhet flerbostadshus Pdf, 238.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan olägenhet enbostadshus Pdf, 309.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketten skickar du till mejladress: miljoenheten@mark.se eller till postadress: Marks kommun, miljöenheten, 511 80 Kinna

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen