Sidans innehåll

Temperatur och drag

Upplever du att det är för kallt eller för varmt i din bostad ska du kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att du har rätt inomhustemperatur.

Regler för temperatur

Fastighetsägaren ansvarar för att inomhustemperaturen i din bostad uppfyller Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning kan du vända dig till oss på miljöenheten. Miljöenheten kan då ställa krav på fastighetsägaren att undersöka och fixa problemet om det bedöms vara en olägenhet enligt miljöbalken.

  • Det får inte vara kallare än 18 grader, annat än vid extrema köldknäppar.
  • På tillexempel förskolor och utrymmen där rörelsehindrade och äldre vistas gäller att temperaturen inte får vara lägre än 20 grader.
  • Lufttemperaturen i bostäder bör inte överstiga 28 grader, utom under extrema förhållanden, till exempel värmeböljor.

Drag

Drag i din bostad kan orsakas av otäta fönster och dörrar eller felaktigt fungerande ventilation. Drag kan ge en känsla av att det är kallt i bostaden även om temperaturen är bra. När väggar och golv har lägre temperatur än vad luften har så kan man också uppleva drag.

Luftfuktighet

Den relativa luftfuktigheten (RF) i rumsluft styrs av temperaturskillnaden mellan ute- och inneluft. RF inomhus varierar under året med lägre RF under vinterhalvåret och högre under sommarhalvåret. Fukt tillförs även från människors andning, svettning samt från matlagning och tvättning. Rekommenderad luftfuktighet är 30 – 70 procent relativ luftfuktighet.

Anmälan olägenhet

Du anmäler olägenhet via blanketten:

Anmälan olägenhet flerbostadshus Pdf, 238.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Blanketten skickar du till mejladress: miljoenheten@mark.se eller till postadress: Marks kommun, miljöenheten, 511 80 Kinna

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen