Sidans innehåll

Ventilation

Det är viktigt att luften inomhus inte innehåller skadliga eller irriterade ämnen som kan orsaka sjukdomar och besvär. Människors hälsa beror till stor del på kvaliteten på den luft vi andas.

Ventilationen innebär ett flöde som transporterar använd luft från bostaden (frånluft) ut via ventiler i badrum och kök, medan frisk luft utifrån (tilluft) tas in genom ventiler i sovrum och vardagsrum.

Det finns tre typer av ventilationssystem:

 • Självdrag: I bostäder med självdrag, vilket är vanligt i gamla bostäder, finns ingen fläkt som drar ut använd luft. Istället tas luft in genom tryckförändringar som kommer när huset värms upp. För hus med eldningsuppvärmning hjälper den uppvärmda skorstenen till att suga ut luft via skorstenskanaler, vilket gör att frisk luft sugs in genom ventiler, vädringsfönster eller otätheter i bostaden. Under sommaren, när man inte eldar lika mycket och då temperaturen är densamma inomhus, så kan det bli mindre drageffekt och sämre ventilation.
 • Fläktstyrt frånluftssystem: Luften sugs ut med fläkt i till exempel kök, badrum och förråd. Tilluft tas in via ventiler eller vädringsfönster.
 • Fläktstyrt från- och tilluftssystem: Den använda inomhusluften sugs ut med en fläkt i kök och/eller badrum. Tilluft trycks in genom ventiler i sovrum och vardagsrum. Fördelar med fläktstyrd ventilation är att den fungerar året om. Nackdelen kan vara att det kan uppstå störande ljud och buller från fläktar.

Indikationer på att ventilationen inte fungerar som den ska:

 • Luften känns unken och instängd.
 • Det uppstår fukt på insidan av ett fönster eller att det tar lång tid för imma på exempelvis en badrumsspegel att försvinna efter att man badat eller duschat.
 • Det kommer in rök, matos eller dylikt från grannars lägenheter.

Åtgärder du kan göra själv:

 • Vädra är det enklaste sättet att byta inomhusluften.
 • Öppna inte köksfönstret vid matlagning; matos sprids då i resten av bostaden. Öppna istället ett fönster i intilliggande rum och ha köksdörren något på glänt.
 • Öppna tilluftsventilerna; om det kommer in för lite luft i förhållande till vad som sugs ut blir det för kraftigt undertryck i bostaden. Ytterdörr och fönster kan då vara svåra att öppna.
 • Se till att frånluftsventilerna är öppna. Om det inte räcker kan du ta bort 1,5 dm av tätningslisten i överkanten av fönstren, om det finns ett element under. Det ska vara undertryck i både småhus och lägenheter för att inte fuktskador ska uppstå. Dessutom sprider sig inte matos och andra lukter till övriga delar av fastigheten.
 • Rengör frånluftsdonen; frånluftsdonen är placerade i badrummet/toaletten och i köket ovanför spisen. Ta loss dem och diska dem i ljummet vatten. Även filtret i spisfläkten ska rengöras regelbundet.

Ansvar och skötsel

Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda fel och brister på ventilationen. Fastighetsägaren bör informera hyresgästerna om skötsel av ventilationen och våtrum för att undvika fukt och mögel. I de fall du anser att problemet med din ventilation kan innebära en risk för hälsan och du upplever att du inte får hjälp från fastighetsägaren i första hand, kan du kontakta miljöenheten.

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen