Sidans innehåll

Imkanal/ventilationskanal

En imkanal är den kanal som ska föra bort luft från ett utrymme där man lagar mat. Du behöver göra en anmälan innan du påbörjar arbetet med installation.

Kanalen ska utformas med god uppfångningsförmåga från matlagningsplatsen och vara möjlig attt rensa från avlagringar som till exempel fett och matos.

Anmälan

Om du ska bygga ny eller ändra en imkanal krävs det att du gör en anmälab. Du får inte påbörja arbetet med installationen innan du fått ett beslut om startbesked.

Startbesked

Det finns särskilda krav på kanalens brandsäkerhet

Innan du får börja använda din imkanal ska den besiktas av sakkunnig brandkonsult eller skorstensfejarmästare. Då kontrolleras att imkanalen installerats på rätt sätt, med rätt brandskydd och taksäkerhet. Du måste sedan få ett beslut från byggenheten innan du börjar använda imkanalen.

Efter godkänd besiktning skickas sotarintyg tillsammans med verifierad kontrollplan till byggenheten som skriver ett slutbesked. När du fått ditt slutbesked får du börja använda din imkanal.

Tänk på

Imkanal är ventilationskanalen som går från köksfläkten. Den leder bort fett och ånga som uppstår vid matlagningen. Om inte den rengörs regelbundet så kan fett lätt fastna i kanalen och det finns risk att brand uppstår.

Handlingar som du behöver skickas in

Du skickar in din anmälan via vår e-tjänst.

En planritning är en ritning över en byggnads våningsplan. Den visar rumsindelning, dörrar, fönster, trappor, fast inredning och möblering. Alla våningsplan som berörs ska vara med på ritningen. Ritningen ska vara i skala 1:100

En teknisk beskrivning är en handling som visar de tekniska lösningarna som används i bygget. En teknisk beskrivning innehåller:

  • Bärande stomme
  • Takkonstruktion
  • Brandskydd
  • Uppvärmning
  • Ventilation
  • Energihushållning
  • Säkerhet

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller byggherren ska göra under byggprocessen. Det är byggherren som ansvarar för att alla regler och lagar följs. I förslaget till kontrollplanen ska det vara med:

  • Vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning
  • Hur kontrollerna ska utföras
  • Vem som ska utföra kontrollerna, till exempel byggherre, entreprenör eller sakkunnig

 

Kontakta byggenheten

Telefon: 0320-21 71 90

Mejladress: byggenheten@mark.se

Telefontid och mötesbokning byggenheten

Måndag 13.00–15.00
Onsdag 9.30–11.30

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen