Sidans innehåll

PFAS i Västra Ingsjön

I Västra Ingsjön, belägen mellan flygplatsen och kommunerna Mark och Mölndal, har man upptäckt förhöjda nivåer av PFAS-ämnen. PFAS är miljögifter som är svåra att bryta ner. På grund av detta finns lokala rekommendationer som avråder från att äta för mycket fisk från sjön eller från de tjärnar som ligger mellan sjön och flygplatsen.

Karta avrinningsområden PFAS

Avrådan från att äta fisk ofta

I samråd med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Livsmedelsverket har Marks, Härryda och Mölndals kommuner tagit fram lokala rekommendationer för konsumtion av fisk som är uppfiskad från Västra Ingsjön. Rekommendationerna gäller även de tjärnar som ligger mellan sjön och flygplatsen.

Rekommendationerna är att man inte bör äta fisk från Västra Ingsjön eller tjärnarna mer än 2–3 gånger per år. Rekommendationer gäller alla invånargrupper och tills vidare. För mer information kring rekommendationer för egenfångad fisk som innehåller PFAS:
PFAS i dricksvatten och livsmedel - kontroll (Livsmedelsverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anledningen till den lokala kostrekommendationen för Västra Ingsjön är att uppmätta halter av PFAS inte håller sig inom gränsvärdet för det EU-gemensamma tolerabla veckointaget. Gränsvärdet för när PFAS kan anses ha negativ hälsoeffekt har sänkts på grund av nya bedömningar.

Det finns inget förbud mot att fiska eller bada i Västra Ingsjön.

Halter i fisk

Rekommendationen är baserad på undersökningar i abborre 2021-2022. De visar att halten PFAS i fisk från Västra Ingsjön och Lilla Issjön är högre än Livsmedelsverkets nya rekommendationer för egenfångad fisk.

Undersökningar som gjordes år 2023 inkluderade abborre och gädda från Västra Ingsjön. Reslutaten visar samma förhöjda halter.

PFAS-rening vid flygplatsen

Orsaken till PFAS i Västra Ingsjön och tjärnarna är framför allt tidigare släckningar eller övningar med brandskum vid Landvetters flygplats. Det statliga företaget Swedavia har gjort flera undersökningar för att kartlägga PFAS-förorening inom flygplatsens område.

Sedan år 2010 renas grundvattnet vid brandövningsplatsen från PFAS. Undersökningar tyder dock på att PFAS från andra källområden på flygplatsen sprids via ytvatten vidare till Västra Ingsjön och andra ytvattendrag söder om flygplatsområdet. Fortsatta undersökningar behövs för att avgränsa föroreningarna och identifiera metoder för att minska läckaget av PFAS från flygplatsen.

Ingen stor påverkan på grundvatten

Swedavia har även utfört provtagning och analys av grundvatten hos hushåll med egna dricksvattenbrunnar i närheten av flygplatsen. Resultaten visade inte någon omfattande spridning av PFAS via grundvatten. Samtliga uppmätta halter låg även under Livsmedelsverkets gränsvärde för PFAS-21 på 100 nanogram per liter.

Vad är PFAS?

PFAS är ett samlingsnamn för flera högfluorerade ämnen som är fett-, smuts- och vattenavvisande och används i en mängd olika produkter. Det mest kända användningsområdet i Sverige är brandskum (klass B), men finns också exempelvis i vissa impregneringsmedel i textiler, läder och pappersförpackningar, skidvallor, Gore Tex-produkter och kosmetika.

Ämnena kan komma in i fisk via näringskedjan på olika sätt, men för PFAS i Västra Ingsjön och tjärnarna är det framför allt tidigare brandövningar med brandskum vid Landvetters flygplats som är källan.

Kontakta miljöenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: miljoenheten@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen