Sidans innehåll

Detaljplan för parkering - Del av KINNA 24:125, Kinna

Den här detaljplanen syftar till att skapa parkeringsplatser på kvartersmark och att bekräfta hur marken redan används.

Detaljplanen ska genomföras med ett standardförfarande, men det finns en möjlighet att växla till ett utökat förfarande om det behövs.

Detaljplaneprocessen | Marks kommun Länk till annan webbplats.

Planprocessen

Positivt planbesked gavs i plan-och byggnadsnämnden 2019-06-19.

Kontakta samhällsutvecklingsenheten

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: sue@mark.se

Publicerades:

Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen