Sidans innehåll

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Om du tycker att bilisterna håller för hög hastighet på din bostadsgata kan du ansöka om att ställa ut blomlådor för att sänka hastigheten.

Har du tidigare haft blomlådor och vill ställa ut dem i år igen behöver du skicka in en ny ansökan, även om platsmarkeringen på gatan fortfarande är synlig.

För att ansöka behöver du läsa genom regler och tips för blomlådor och fylla i formuläret här på sidan. När vi tar emot din ansökan besöker vi platsen och återkopplar till dig.

Regler och tips för blomlådor

Du som ansöker om att ställa upp blomlådor är ansvarig för dem. Du ska bo längs den gata där lådorna ställs ut och de ska stå i närheten av din fastighet. Din ansökan gäller för en säsong. Du behöver alltså göra en ny ansökan för varje säsong du vill ställa ut blomlådor.

Innan du skickar in din ansökan, prata med dina grannar. På så sätt kan du och dina grannar ha en dialog om varför du tycker att det är bra att ställa ut blomlådor för att sänka hastigheten på gatan. Det är viktigt att de fastigheter som finns i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till placeringen så att lådorna inte påverkar framkomligheten till infarter, sopkärl och brevlådor.

Du som ansvarar för blomlådorna är ansvarig för att bygga lådorna, sköta och hålla rent runt dem. Om du åker bort, utse en ansvarig person för blomlådorna. Det måste alltid finnas en person efter gatan som vi kan ta kontakt med om det behövs. Den ansvarige ska också vattna, rensa och underhålla blomlådorna under tiden du är borta.

Tänk på att om blomlådorna inte sköts, är trasiga, saknar plantering eller är felplacerade tar vi kontakt med dig som är ansvarig. Om du inte åtgärdar felen kan tillståndet dras in och blomlådorna behöver plockas bort. Kommunen äger alltid rätt att dra in tillstånd även om ingen misskötsel skett men om förutsättningar ändrats eller om placeringen visat sig vara olämplig trots att den uppfyller kraven i övrigt.

Placering och tider

 • När vi tar emot din ansökan besöker vi platsen för att ta ställning till om platsen är lämplig. Vi gör därefter en markering på vägbanan så att det blir enkelt för dig att ställa blomlådorna på rätt plats.
 • Du får ställa ut blomlådor mellan 1 maj och 31 oktober. Om kommunen inte hunnit vårstäda din gata innan den 1 maj ska du vänta med att ställa ut lådorna till vårstädningen är klar.
 • Blomlådorna måste vara väl synliga under alla förhållanden, även under mörker. Nödvändiga reflexer får du av oss.
 • Du måste alltid ställa ut blomlådor parvis.
 • Säkerställ att det är minst 30 meters fri sikt på varje sida av blomlådorna.
 • Avståndet mellan blomgrupper behöver vara minst 40 meter. En blomgrupp är alltid två blomlådor.
 • Säkerställ att det är minst 20 meter mellan blomlådorna och gatukorsning.
 • Blomlådorna ska stå på platsen som vi har markerat. Se till att lådorna hela tiden står på rätt plats så att de inte är en fara för trafiken eller stör framkomlighet.
 • Du får inte parkera så att du hindrar framkomligheten för andra. Tänk på att till exempel sopbilen ska få plats. Det är aldrig tillåtet att parkera mellan blomlådorna eller i anslutning till en blomlåda om vägen är smalare än 5,5 meter.
En ritning som visar hur blomlådor ska placeras. Minst 20 meter från en korsning, cirka 10 meter mellanrum mellan två lådor och minst 3,5 meter plats på gatan bredvid en blomlåda. 

Bygga och plantera

Du som ansöker ansvarar för att bekosta, bygga ihop och underhålla blomlådorna. Som ett stöd har vi tagit fram en skiss med konkreta mått. Ta gärna hjälp av dina grannar, det kan vara ett roligt projekt som ni kan ha tillsammans.

Bygganvisningar

Blomlådorna ska vara fyrkantiga och cirka 1 066 millimeter breda och 500 millimeter höga. Du behöver följande material:

 • Ben: 4 träreglar i dimension 75 x 75 millimeter, längd 500 millimeter.
 • Sarg: 12 träbrädor i dimension 22 x 100 millimeter, längd 1 000 millimeter.
 • Träribba: 4 träribbor i dimension 22 x 45 millimeter, längd 1 045 millimeter.
 • Träribba: 8 träribbor i dimension 22 x 45 millimeter, längd 220 millimeter.
 • Botten: 1 plywoodskiva, 9 millimeter tjock.
 • Reflexmaterial: 2 per låda. Det får du av oss.
Bilden är en ritning som visar mått, material och utseende enligt den beskrivande texten för byggnation och material. 

Plantera och sköta

Innan du får sätta ut lådorna på vägen ska du plantera i dem. De får bara fyllas med planteringsjord och växter. Använd låga buskar och växter, gärna blommande. Ett roligt projekt som du kan göra tillsammans med till exempel dina barn eller grannar. Det är dock bra att blomlådorna inte uppmuntrar till lek i närheten av dem. Tänk på att växterna inte får skymma sikten eller reflexerna på blomlådorna.

Ansök om blomsterlådor

Genom att skicka in din ansökan om att ställa ut blomsterlådor bekräftar du att att du har läst regler och tips på den här sidan.

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter


Beskriv var du vill ställa blomlådorna.

Ange antal.
Om du har haft blomlådor tidigare år, är vägmarkeringen fortfarande synlig?
Om du har haft blomlådor tidigare år, är vägmarkeringen fortfarande synlig?Ange för- och efternamn för den person som ansöker.

Ange fullständig adress för personen som ansöker.

Ange telefonnummer för personen som ansöker.

Ange en mejladress för den personen som ansöker.

Ange för- och efternamn för den person vi kan kontakta i fall du som ansöker inte är tillgänglig.

Ange adress för den person vi kan kontakta i fall du som ansöker inte är tillgänglig.

Ange telefonnummer för den person vi kan kontakta i fall du som ansöker inte är tillgänglig.

Ange mejladress för den person vi kan kontakta i fall du som ansöker inte är tillgänglig.

Kontakta teknik- och serviceförvaltningen

Telefon går via kontaktcenter

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: tsn@mark.se

Förvaltningschef: Marja-Leena Uitto Adolfsson

Besöksadress för bokade besök: Mor Kerstins väg 13, Kinna

Postadress: Marks kommun, 511 80 Kinna

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen