Sidans innehåll

Vårsopning

Vårsopningen påbörjas preliminärt vecka 12 med att sopa cykelvägarna i tätorten. Arbetet beräknas pågår i cirka 10 veckor, men kan både bli längre och kortare beroende på väder och hur mycket sand som har använts under vinterns halkbekämpning.

Varje vår tar vi upp flis och sand som använts för att minska halkan på gator, gång- och cykelvägar. Upptagning påbörjas så snart som vi kan bedöma att vintern är över. Starten beror alltså på vädret.

Vi sopar gatorna i två steg. Först kör en traktor försopningen och strängar sanden längs kantstenen. Därefter sopar en lastbil upp sanden. Det arbetet kan pågå i två dagar.

Tack för att du underlättar sopning genom att:

 • Sopa ut sanden en bit från tomtgränsen.
 • Undvika att parkera på gatan när sopningen pågår.
 • Beskära träd och häckar som hänger ut över gång-cykel och körbanor.

Schema för vårsopning av gator

Vi gatusopar efter ett schema som rullar på en period av fem år. Vi börjar alltid med centralorten och därefter fortsätter vi till övriga orter. Det tar cirka fyra veckor att sopa i centralorten och cirka en vecka per ort i övrigt.

År 2024 och 2029

 1. Kinna och Skene
 2. Torestorp, Öxabäck och Älekulla
 3. Brättningstorp och Örby
 4. Fritsla, Harpebo och Rydal
 5. Hyssna och Sätila
 6. Berghem, Fotskäl, Horred, Hajom och Björketorp

År 2025 och 2030

 1. Kinna och Skene
 2. Brättningstorp och Örby
 3. Fritsla, Harpebo och Rydal
 4. Hyssna och Sätila
 5. Berghem, Fotskäl, Horred, Hajom och Björketorp
 6. Torestorp, Öxabäck och Älekulla

År 2026 och 2031

 1. Kinna och Skene
 2. Fritsla, Harpebo och Rydal
 3. Hyssna och Sätila
 4. Berghem, Fotskäl, Horred, Hajom och Björketorp
 5. Torestorp, Öxabäck och Älekulla
 6. Brättningstorp och Örby

År 2027 och 2032

 1. Kinna och Skene
 2. Hyssna och Sätila
 3. Berghem, Fotskäl, Horred, Hajom och Björketorp
 4. Torestorp, Öxabäck och Älekulla
 5. Brättningstorp och Örby
 6. Fritsla, Harpebo och Rydal

År 2028 och 2033

 1. Kinna och Skene
 2. Berghem, Fotskäl, Horred, Hajom och Björketorp
 3. Torestorp, Öxabäck och Älekulla
 4. Brättningstorp och Örby
 5. Fritsla, Harpebo och Rydal
 6. Hyssna och Sätila

 

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen