Sidans innehåll

Vattenmätare

Vattenmätaren är till för att mäta din förbrukning av kommunalt vatten. Kommunen äger vattenmätaren i din fastighet och byter ut den med jämna mellanrum för att säkerställa att den mäter rätt. I de allra flesta fall behöver du själv läsa av den.

Läs av din vattenmätare

En gång per år får du information av oss för att läsa av din vattenmätare. Det är du själv som läser av den och meddelar oss. Det gör du enklast via e-tjänster för vatten, avlopp och renhållning eller via pappret med svarskuvert som du får av oss.

Läs alltid av vid ägarbyte

Vid ägarbyte behöver du alltid läsa av vattenmätaren och lämna in en flyttavläsning av vattnet. Det gör du enklast via vår e-tjänst för vatten, avlopp och renhållning.

Läs mer om vad du ska tänka på vid ägarbyte

Byte av vattenmätare

För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den efter ett visst antal år. Hur ofta beror på mätarens storlek. Vattenmätare i småhus (villa) ska enligt lag bytas ut vart tionde år. Som fastighetsägare ska du se till att din anläggning fungerar, att mätarplatsen är åtkomlig och att rören kring vattenmätaren sitter fast stadigt.

Förbered mätarplatsen

Innan det är dags för mätarbyte behöver du se till att ha en godkänd anläggning. Är din anläggning inte godkänd, behöver du åtgärda det innan vi kommer för att byta din vattenmätare. Mätarplatsen bekostas av dig som fastighetsägare. Här får du tips kring hur mätarplatsen ska se ut och hur du kan testa att allting är fungerar som det ska.

Testa att anläggningens ventiler är täta. Det ska finnas ventiler före och efter vattenmätaren. Har du en eller flera ventiler märkt Lk 580 eller Lk 581 så ska du inte testa dem. Dessa ventiler är av äldre modell med vred i plast som lätt kan gå sönder när du vrider på dem. Vredet riskerar då att flyga av (som en champagnekork) med vattenskador som följd. Kontakta i stället en rörläggare för att byta ut ventilen till nyare modeller.

Vid vattenmätaren finns två ventiler, se bilden nedan. Testa att de är täta genom att stänga en ventil och sedan öppna en kallvattenkran. Vänta tills vattnet slutar att rinna, det kan ta flera minuter. Upprepa sedan på samma sätt med den andra ventilen. Slutar vattnet inte att rinna, kontakta en rörläggare för åtgärd. Om vattnet slutar att rinna är ventilerna täta och fungerar som de ska.

En illustration hur en vattenmätarkonsol ser ut vid anslutning. 

Vattenmätare med två avstängningsventiler på varje sida.

Ett foto på ventil LK580.

Ventil Lk 580, alltså den äldre modellen som du inte ska testa utan byta ut till en nyare variant.

Vattenmätarplatsen och rören ska sitta fast stadigt då det annars finns risk för vattenläcka. Vattenmätarplatsen ska också vara avsedd för vattenmätare och ha en skjutbar kopplingshylsa. Se också till att din mätare är skyddad mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan. Om du ser att det finns brister rekommenderar vi att du kontaktar en rörläggare för att montera en godkänd vattenmätarkonsol.

När det är dags för våra servicetekniker att komma till ditt bostadsområde får du ett brev med tidsförslag. För att kunna byta vattenmätare behöver du vara på plats så att vår personal kan komma in i din fastighet.

Krav på åtgärd

Om du inte åtgärdat mätarplatsen innan vår servicetekniker kommer kan vi inte byta din vattenmätare. Du får då krav på dig att åtgärda bristerna. När det är klart ringer du vår kundtjänst för att informera om vilka åtgärder som har gjorts. Du får sedan en ny tid för byte av vattenmätare.

Boka om din tid för mätarbyte

Om du inte kan den föreslagna tiden eller inte hinner att åtgärda brister på mätarplatsen kan du boka om din tid. Hör av dig till vår kundtjänst för vatten, avlopp och renhållning.

Varför byter ni vattenmätare?

För att säkerställa att den fungerar som den ska.

Hur ofta byter ni vattenmätare?

Det beror på mätarens storlek. Vattenmätare i småhus (villor) ska enligt lag bytas ut vart tionde år.

När byter ni min vattenmätare?

När det är dags för byte av din vattenmätare kommer du i god tid innan får information från oss.

Vad kostar vattenmätarbytet?

Du behöver inte betala för vattenmätaren och vattenmätarbytet som utförs av Marks kommun. Behöver du anlita ett VVS-företag för att installera en vattenmätarkonsol eller byta ventiler på din vattenmätarplats står du som fastighetsägare för den kostnaden. Konsol och avstängningsventiler är fastighetsägarens egendom.

Kan jag byta mätaren själv?

Nej, vattenmätaren ägs av kommunen. Det är bara kommunen som får byta vattenmätare. Plomberingen får inte heller brytas eller tas bort.

Vad är en vattenmätarkonsol?

En vattenmätarkonsol är ett väggfäste som håller fast rör och ventiler i väggen så att mätarplatsen blir stabil. Det minimerar risken för skador vid mätarbyten. Om din vattenmätarplats är underkänd, behöver du som fastighetsägare åtgärda det. Det är du som har ansvar för vattenmätarkonsolen. Vattenmätarkonsoler finns i olika utföranden och fabrikat. För att installationen ska vara godkänd ska följande delar ingå:

  • Två avstängningsventiler (en före och en efter mätaren)
  • En skjutbar kopplingshylsa (teleskopdel)
  • Konsolen ska vara anpassad efter vattenmätarens storlek

Behöver jag ha återströmningsskydd?

På en nybyggd eller vid ändring av mätarplatsen ska enligt SS-EN 1717 ett återströmningsskydd typ EA (kontrollerbar backventil) installeras efter vattenmätaren.

Hur ska jag göra om inkommande vatten behöver stängas av?

Behöver du åtgärda vattenmätarplatsen och få din vattenservisventil avstängd kontaktar du Marks kommuns växel och ber att få bli kopplad till Marks kommuns rörnätspersonal. Det är de som ansvarar för avstängningar av vattenservisventiler och hjälper dig. Du når Marks kommuns växel på telefon 0320-21 70 00.

Så här ska mätarplatsen se ut

För att arbetsmiljön ska vara bra för dem som arbetar med mätarbyten ska din mätarplats uppfylla vissa kriterier. Eftersom vattenmätaren ägs av Marks kommun är det bara vi som får byta ut eller ta ner den. I vissa fall kan ett sakkunnigt företag göra det också efter överenskommelse med oss. Kontakta oss alltid innan, så hjälper vi dig.

Utrymmet för mätarplatsen behöver vara frostfritt. Den ska monteras i huset eller en enskild byggnad. Om den ska monteras i vattenmätarbrunn, kontakta oss först. För en korrekt montering gäller:

  • Minimal ståhöjd vid mätarplatsen behöver vara 1,9 meter.
  • Vattenmätaren ska placeras 50 centimeter till 1 meter från golvytan.
  • Golvytan runt mätarplatsen ska vara 80 centimeter bred och 60 centimeter djup.
  • Det behöver finns en lampa vid mätarplatsen.
  • Vattenmätaren ska monteras horisontell. Behöver du montera den vertikal, kontakta oss först.
Illustration hur en vattenmätarplats ska se ut. 

Här ser du en ritning för hur vattenmätarplatsen ska se ut.

En illustration hur en vattenmätarkonsol ser ut vid anslutning. 

Vattenmätare med två avstängningsventiler på varje sida.

Kontakta kundtjänst för vatten, avlopp och renhållning, Marks kommun

Telefontid: 10.00–12.00 och 13.00–14.30

Telefon: 0320 21 70 55

Mejladress: kundtjanst@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen