Aktuella byggprojekt

Senast uppdaterad den 27 april 2023

Marks kommun växer och utvecklas. Här kan du läsa om en del av de byggprojekt som kommunen ansvarar för.

 

Renovering av ledningar i Öxabäck

Vi ser över och renoverar vatten- och avloppsledningar i Öxabäck. Syftet är att undvika läckor i vattenledning...

Vatten- och avloppsutbyggnad i Almered

Vi bygger ut det kommunala ledningsnätet i Almedred. Syftet är att säkerställa att du får rent dricksvatten oc...

Gästgivaregatan blir mer trafiksäker

I juni 2023 börjar vi att bygga om Gästgivaregatan i Skene. Detta för att skapa en bättre bo- och trafikmiljö....

Skene förskola

På den här sidan kan du läsa mer om vårt byggprojekt Skene förskola.

Ny högstadieskola i Skene

Här kan du läsa mer om byggprojektet Ny högstadieskola i Skene.

Sjöledning i Lygnern

Här kan du läsa mer om överföringsledningar för vatten och avlopp mellan orterna i nordvästra Mark.

Publicerad av: Marks kommun