Gästgivaregatan blir mer trafiksäker

Senast uppdaterad den 16 maj 2023

I juni 2023 börjar vi att bygga om Gästgivaregatan i Skene. Detta för att skapa en bättre bo- och trafikmiljö. Vårt mål är att alla – inte minst våra barn och äldre – ska kunna gå, cykla och färdas tryggt och säkert.

Ombyggnationen sker i etapper för att påverka framkomligheten så lite som möjligt. Här hittar du information om den första sträckan som ska byggas om samt frågor och svar.

Etapp 1

Byggstart:Mitten av juni 2023, efter skolavslutningen. 

Sträcka: Gästgivaregatan, sträckan mellan Sommargatan och länsväg 156, korsningen mot Skene centrum. 

Beräknat slutdatum:Ombyggnationen pågår under sommaren och hösten 2023 och kommer förmodligen att sträcka sig över våren 2024. Många arbetsmoment är beroende av vädret, därför kan vi inte ge ett exakt slutdatum. 

Planerade arbeten: 

  • Gatan får ny asfalt Gång och cykelväg utökas och förnyas
  • Busshållplatsen får en ny utformning
  • Ny parkeringslösning vid företagsfastigheter närmast länsväg 156 
  • Övergångsställen förnyas 
  • Hastighetsdämpande åtgärder 
  • Ny belysning 

Frågor och svar 

Varför ska Gästgivaregatan byggas om? 

Målet med ombyggnationen är att det ska bli tryggare att färdas i området. Det ska bli säkrare för våra barn och ungdomar när de tar sig till och från skolan, korsar vägen och går på och av skolbussen. 

Hur ser tidsplanen för ombyggnationen ut? 

Ombyggnationen på etapp 1, sträckan mellan Sommargatan och korsningen länsväg 156, startar i mitten av juni 2023. Den beräknas vara klar sommaren 2024. Beslut kring resterande sträcka på Gästgivaregatan har inte fattats än. Mer information kommer längre fram. 

Kommer jag kunna ta mig fram med bilen?  

Både ja och nej. Det kommer att vara begränsad framkomlighet för genomfartstrafik. Alla som bor längst med sträckan kommer att ha tillfart till sina bostäder. Det går också att köra fram till både Ängskolan och Tingvallaskolan. Har du möjlighet, välj gärna andra vägar. 

Kommer jag till och från min fastighet? 

Ja. Du som bor längst med sträckan kommer att ha tillfart till din bostad. Boende på Marbogatan behöver köra öster ut mot väg 156 och boende på Sommargatan väster ut på Gästgivaregatan.  

Kommer jag kunna gå och cykla i området? 

Ja. Gång- och cykeltrafik kommer dock att ledas om så att det blir säkert för dig som passerar.   

Hur påverkas busshållplatsen ”Gästgivaregatan”?  

Busshållplatsen ”Gästgivaregatan” är indragen under perioden. Använd de närliggande hållplatserna ”Skene, Torget”, “Gästgivargården”, ”Hedbovägen” och ”Vallgatan”. Använd Västtrafiks Reseplanerare för att få rätt information. 

Kan jag ta mig fram med bilen för att lämna och hämta mitt/mina barn vid skolan 

Ja. Det kommer att vara begränsad framkomlighet för genomfartstrafik och du kanske behöver välja en annan plats än tidigare för att lämna och hämta ditt barn. Det går dock att köra fram till både Ängskolan och Tingvallaskolan under ombyggnationen.  

Kan mitt/mina barn gå, cykla eller köra till och från skolan?  

Ja. Gång- och cykeltrafik kommer att ledas om så att det blir säkert att ta sig fram. Tillfart till skolorna kommer också finnas under byggtiden. 

Var kommer skolskjutsen att lämna och hämta barnen?  

Skolskjutsar för både Ängskolan och Tingvallaskolan kommer att stanna vid vändplatsen väster om Tingvallaskolan, mittemot Vintergatan. Därifrån kommer det att finnas gångvägar till båda skolor. Västtrafiks bussar stannar inte här. Platsen är enbart tillgänglig för skolskjutsar. 

Har skolorna fått information om ombyggnationen? 

Ja. Vi har en dialog med skolorna och de i sin tur med elevrådet, eleverna och föräldrarna. 

Hur ska jag ta mig till angränsande företag? 

Kommer du med bil kan du parkera vid Skene torg och promenera sista biten. Busshållplatsen Gästgivaregatan är indragen under perioden. Använd hållplatserna ”Skene, Torget” och “Gästgivargården” i stället.

Varför har jag inte fått information om ombyggnationen tidigare? 

Vi visste inte när vi kunde börja. Planerna har funnits länge men vi behövde avvakta en trafikutredning som gjordes med anledning av den nya högstadieskolan. Nu är den klar och vi behöver dra i gång så snart som möjligt för att kunna använda bidraget från Trafikverket som vi har fått beviljat.  

Publicerad av: Marks kommun