Renovering av ledningar i Öxabäck

Senast uppdaterad den 7 november 2023

Vi ser över och renoverar vatten- och avloppsledningar i Öxabäck. Syftet är att undvika läckor i vattenledningar och minska mängden regnvatten som tränger in i otäta avloppsledningar.

Aktuellt

Just nu jobbar vi med förstudien för att planera arbetet. Du kan redan nu ha märkt av att det rör sig personal i området. Det kan både vara personal från kommunen och representanter från vår entreprenör Skanska. Du ska alltid kunna se på personalens kläder för vem de arbetar. 

Vi mäter in brunnar, ventiler, vattendrag och andra objekt. Ibland behöver vi också mäta in källargolv och ventiler som placerats inne på en fastighet. Vi kan därför behöva gå in på din tomt. Vi knackar alltid på och informerar dig innan så att du inte blir överraskad.

Varför renoverar vi ledningar i Öxabäck?

Det finns många bra skäl till att renovera gamla ledningar. Vi vill bland annat spara på vatten och minska störningar för dig som kund. Äldre vattenledningar går lättare sönder. Vid en vattenläcka går värdefullt dricksvatten förlorat. Samtidigt påverkas du och dina grannar vid en vattenavstängning. 

Även avloppsledningar kan blir otäta med tiden. Vid regn och stora vattenflöden i markerna riskerar vatten att läcka in i avloppsledningarna. Detta skapar problem i reningsverken. Reningen blir sämre och kostnaderana ökar när mer vatten än nödvändigt måste passerar genom verken.

 

Du som är kund för kommunalt vatten och avlopp (VA-kund)  betalar för alla de tjänster som är kopplade till rening och distribution av både dricksvatten och avloppsvatten. Genom att förbättra ledningarna kan vi spara pengar och använda våra gemensamma resurser på ett bättre sätt. 

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär eftersom det kan hända skaker som inte går att planera för. 

Förstudie: Start 2023, klar under våren 2024.

Byggstart renovering: Beror på förstudien

Avslut byggnation: Beror på förstudien

Publicerad av: Marks kommun