Sjöledning i Lygnern

Senast uppdaterad den 15 december 2023

Ledningsrätten för sjöledningen har vunnit laga kraft i mark- och miljödomstolen. När en ledningsrätt vinner laga kraft betyder det att ledningsägaren har rätt att nyttja marken, i detta fall sjöbotten, för att anlägga, nyttja och underhålla ledningar längs den angivna sträckan. Det är ett viktigt steg men innan sjöledningen kan installeras så kvarstår en miljöprövning. 

Publicerad av: Marks kommun