Skene förskola

Senast uppdaterad den 22 maj 2023

Våren 2023 startade byggprojektet med den nya förskolan i Skene. Entreprenaden omfattar nybyggnad av förskola för 120 barn fördelat på sex avdelningar och tillagningskök. Den nya förskolan i Skene ska ersätta Solgårdens förskola och projektet beräknas vara klar sommaren 2024.

Uppdatering 20 november 2023

Taket är nu klart. Montage av fönster och invändiga arbeten med plastning, regling, glespanel pågår. 

Uppdatering 31 maj 2023

Nu blir det snart dags för gjutning av bottenplattan.

Uppdatering 9 maj 2023

Markarbeten fortsätter och tomten börjar ta form.

 

Uppdatering 26 april 2023

Under våren pågår markarbeten och förberedelser för grundläggning. I början av sommaren ska bottenplattan gjutas och efter sommarsemestern börjar bygget av huset.

Publicerad av: Marks kommun