Vatten- och avloppsutbyggnad i Almered

Senast uppdaterad den 7 november 2023

Vi bygger ut det kommunala ledningsnätet i Almedred. Syftet är att säkerställa att du får rent dricksvatten och för att ta hand om avloppsvatten på ett säkert sätt.

Under 2023 har fastigheter i direkt anslutning till Hyssnavägen fått möjlighet att ansluta sig. Under hösten 2023 börjar vi bygga ut ledningsnätet både norr och söder ut för att fler ska kunna ansluta sig.

Aktuellt

Just nu påverkar vinterkylan vårt arbete. När marken är frusen är det inte optimalt att gräva i vägen. Trots det kalla vädret behöver vi inte stanna helt, men vi har ändrat vår strategi. Nu fokuserar vi på att utföra arbetet på de sträckor som går genom grönområden. Om vädret blir mildare kommer vi att fortsätta med att lägga ner ledningar i vägen. Om kylan håller i sig länge kan tidsplanen för arbetet behöva justeras.

Om projektet

Vi bygger kommunala ledningar för dricksvatten och avloppsvatten. I nordvästra Mark finns en överföringsledning som passerar genom Almered. Vi bygger ut för att säkerställa att fler fastigheter får rent dricksvatten – nu och i framtiden. Vi jobbar hela tiden med att säkerställa att du har bra dricksvatten i din kran. Vårt dricksvatten i Mark kommer från grundvatten som passerar våra vattenverk där vi hela tiden kontrollerar vattenkvaliteten. Grundvattnet i vår kommun har bra kvalitet. Vi tillsätter inget klor, därför smakar det så gott. 

Avloppsvatten transporteras till våra avloppsreningsverk där vi tar hand om det på ett säkert sätt för människans hälsa och miljö.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär eftersom det kan hända skaker som inte går att planera för.

Start utbyggnation: Hösten 2023

Slut byggnation: Norr om Hyssnavägen, våren 2024. Söder om Hyssnavägen, hösten 2024

Anslutning av fastigheter: Efter att vi är färdig med byggnationen och har fått godkända vattenprover.

Publicerad av: Marks kommun