Vatten- och avloppsutbyggnad i Dyrenäs och Flohult

Senast uppdaterad den 5 mars 2024

Förstudie

Det är beslutat att fastigheter i Dyrenäs och Flohult kommer att få kommunlat vatten och avlopp. Förstudie och projektering påbörjades under 2022. Detta arbetet innefattar att söka markavtal hos berörda fastighetsägare och vägföreningar samt att planera för hur och var lokalnät och överföringsledningar ska anläggas.

 

Aktuellt

Ansökan om ledningsrätten för lokalnäten Dyrenäs och Flohult är inskickad och behandlas av Lantmäteriet. Berörda fastighetsägare har blivit eller kommer att bli kontaktade av Lantmäteriet för att delta på samråd.

Det är inte beslutat hur lokalnäteten ska bindas samman med överföringsledningen i nordvästra Mark. Det nuvarande förslaget innebär att dra en sjöledning genom Lygnen från Blåsås fram till de båda stugområdena. 

Läs mer om sjöledningen

Om projektet

Vi bygger ut för att säkerställa att fler fastigheter får rent dricksvatten – nu och i framtiden. Vi jobbar hela tiden med att säkerställa att du har bra dricksvatten i din kran. Vårt dricksvatten i Mark kommer från grundvatten som passerar våra vattenverk där vi hela tiden kontrollerar vattenkvaliteten. Grundvattnet i vår kommun har bra kvalitet. Vi tillsätter inget klor, därför smakar det så gott. 

Avloppsvatten transporteras till våra avloppsreningsverk där vi tar hand om det på ett säkert sätt för människans hälsa och miljö.

Publicerad av: Marks kommun