Vatten- och avloppsutbyggnad i Stjärnhult, Balltjärn och Lillaskog

Senast uppdaterad den 12 april 2024

Vi bygger ut det kommunala ledningsnätet i Stjänhult, Balltjärn och Lillaskog. Syftet är att säkerställa att fler får tillgång till rent dricksvatten och för att ta hand om avloppsvatten på ett säkert sätt.

2021 startade vi utbyggnaden i Balltjärn och Stjänhult och på hösten 2023 började vi med byggnation av den sista sträckan i Lillaskog. Fastigheter i alla tre områden beräknas att kunna ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp under våren 2024.

Aktuellt

Sedan slutet på förra året har vi spolat ledningsnätet för att få det godkänt för drift tagning. Våra vattenprover blir bara bättre och bättre, så nu är vi riktigt nära godkända nivåer.

Därmed ligger förhoppningen kvar i att kunna erbjuda inkoppling för berörda i slutet på maj 2024.

Under vecka 15 har Skanska tillsammans med kommunens driftpersonal provat delar av anläggningen inför kommande driftsättning.

Anläggningen fungerar fint och kommunen är nu redo att ta över anläggningen från Skanska så snart vattenproverna visar godkänt.

Påkoppling av fastigheter

Det är viktigt att du som boende inte kopplar på din fastighet på kommunens ledning innan du fått tillåtelse att göra det. Först när du fått din förbindelsepunkt via brev och betalat in din anläggningsavgift kan du ansluta dina ledningar till kommunens.

Skicka in din VA-anmälan

Har du inte redan skickat in din anmälan om anslutning till fastighet är det dags att skicka in den nu. Det är första steget för att bli vatten- och avloppskund hos oss. 

Ladda ner blanketten för anmäla om anslutning till fastighet

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär eftersom det kan hända skaker som inte går att planera i förväg.

Start utbyggnation: 2021
Slut byggnation: 2024

Anslutning av fastigheter: Efter att vi är färdig med byggnationen och har fått godkända vattenprover. Det är beräknat till våren 2024.

Publicerad av: Marks kommun