Vatten- och avloppsutbyggnad i Stjänhult, Balltjärn och Lillaskog

Senast uppdaterad den 6 december 2023

Vi bygger ut det kommunala ledningsnätet i Stjänhult, Balltjärn och Lillaskog. Syftet är att säkerställa att fler får tillgång till rent dricksvatten och för att ta hand om avloppsvatten på ett säkert sätt.

2021 startade vi utbyggnaden i Balltjärn och Stjänhult och på hösten 2023 började vi med byggnation av den sista sträckan i Lillaskog. Fastigheter i alla tre områden beräknas att kunna ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp under våren 2024.

Aktuellt

Just nu pågår spolning för att rengöra ledningarna. Det kommer att ta tid eftersom det är mycket vatten som behöver spolas igenom för att vattenprovarna ska uppfylla Livsmedelsverkets föreskrifter. Efter att provresultaten är godkända kan du som blivande kund till oss få din förbindelsepunkt. Vi har som förhoppning att detta sker senast maj 2024.

Påkoppling av fastigheter

Det är viktigt att du som boende inte kopplar på din fastighet på huvudledningen i gatan innan du fått tillåtelse att göra det. Först när du fått hem ett postat brev till din brevlåda där vi meddelar dig om din förbindelsepunkt kan du ansluta dina ledningar till kommunens. Att koppla på sig tidigare innebär många risker. Det uppstår ett högt tryck när vi provtrycker ledningarna. De två ledningarna som dragits fram till din fastighet är förslutna med en propp som håller för trycket. Låt propparna sitta kvar för att inte riskera problem med dina egna ledningar och kopplingar.

När vi sett att ledningarna är helt täta spolar vi igenom vattenledningarna. Om du då glömt att dra åt din ventil riskerar det att uppstå vattenskador inne på din fastighet. Vattnet som fyller ledningarna är inte godkänt för att drickas vid den här tidpunkten. Du bör därför inte får i dig något vatten innan dess att godkända vattenprover är fastställda. Vi kommer att meddela dig när ledningarna är färdiga för att tas i drift. 

Skicka in din VA-anmälan

Har du inte redan skickat in din anmälan om anslutning till fastighet är det dags att skicka in den nu. Det är första steget för att bli vatten- och avloppskund hos oss. 

Ladda ner blanketten för anmäla om anslutning till fastighet

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär eftersom det kan hända skaker som inte går att planera i förväg.

Start utbyggnation: 2021
Slut byggnation: 2024

Anslutning av fastigheter: Efter att vi är färdig med byggnationen och har fått godkända vattenprover. Det är beräknat till våren 2024.

Publicerad av: Marks kommun