Avfall och återvinning

Bild på återvinningscentralen på Skene skog.

Senast uppdaterad den 27 april 2017

Den moderna avfallshanteringen bygger på sortering och återvinning. I Marks kommun har du goda möjligheter att bidra till att kretsloppet fungerar.

Utan din insats som konsument är ett hållbart kretslopp inte möjligt. I menyn finns den information du behöver för att kunna ta hand om ditt avfall på rätt sätt. Ta även gärna del av Miljömarkören och sorteringsguiden under rubriken Dokument längre ner på sidan. 

Vad ingår i renhållningsavgiften?

Eftersom alla invånare producerar avfall, är alla med och betalar för
hanteringen. Även om du är bra på att källsortera och du inte fyller ditt sopkärl finns det ett system för hanteringen som du troligen utnyttjar och därför bör bidra till.

Följande ingår i avgiften:

  • Hämtning av hushållsavfall
  • Behandling av avfallet
  • Lämna grov- och elavfall samt farligt avfall till de olika insamlingssystemen: återvinningscentralen, miljöbilen och grovsopsturen
  • Administration och information kring kommunens avfallshantering

Publicerad av: Marks kommun