Avfall och återvinning

Översiktsbild på Återvinningscentralen. Foto: Magnus Larsson.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 31 mars 2023

Den moderna avfallshanteringen bygger på sortering och återvinning. I Marks kommun har du goda möjligheter att bidra till att kretsloppet fungerar.

Utan din insats som konsument är ett hållbart kretslopp inte möjligt. I menyn finns den information du behöver för att kunna ta hand om ditt avfall på rätt sätt. Ta även gärna del av Miljömarkören, en informationsbroschyr om avfallssortering för boende i Marks kommun.

Till Miljömarkören

Vad ingår i renhållningsavgiften?

Eftersom alla invånare producerar avfall, är alla med och betalar för hanteringen. Även om du är bra på att källsortera och du inte fyller ditt sopkärl finns det ett system för hanteringen som du troligen utnyttjar och därför bidrar till.

Följande ingår i avgiften:

  • Hämtning av hushållsavfall.
  • Behandling av avfallet.
  • Lämna grov- och elavfall samt farligt avfall till de olika insamlingssystemen: återvinningscentralen, miljöbilen och mobil återvinningscentral (grovsopsturen).
  • Insamling och hämtning av tidningar på Återvinningsstationerna.
  • Administration och information kring kommunens avfallshantering.

Publicerad av: Marks kommun