Återvinningscentral

Senast uppdaterad den 30 september 2021

Välkommen till återvinningscentralen för att lämna ditt grovavfall. Sortera ditt avfall hemma så att det går smidigt att lasta av när du kommer hit.

På sidan "Sorterna hemma inför ditt besök" hittar du tips som förenklar besöket på återvinningscentralen - se menyn eller klicka här. 

Öppettider

Våra öppettider samt ändrade öppettider vid till exempel helgdagar hittar du i menyn eller genom att klicka här:

Öppettider för återvinningscentralen 

På lördagar är det ofta många besökare och det kan bli trångt. 

När en klass 2-varning är utfärdad av SMHI är återvinningscentralen stängd.

Avgifter

Från 1 jan 2017 är det kostnadsfritt att lämna på Skene Skog för alla hushåll. Detsamma gäller för de verksamheter som har ett renhållningsabonnemang hos kommunen. För övriga verksamheter som inte betalar renhållningstaxa i kommunen tas en avgift ut om 100 kr per gång (faktureras). Fordonet som används vid besöket får ha en maximal vikt på 3,5 ton och en maximal längd på 10 m (gäller alla besökare). Lastbilar och traktorer större än detta tas alltså inte längre emot. 

Att tänka på när du besöker återvinningscentralen

Osorterade lass skapar lång väntetid och köer. Sortera därför ditt avfall hemma och dela gärna upp det i olika högar så att det snabbt och lätt kan lastas av. Tänk på att dina säckar och påsar ska tömmas. På så vis undviks luft och mer material får plats i containrarna. Vi ser också lättare om något hamnar fel. Om du dessutom tar med dig säcken hem igen och återanvänder den bidrar du till ett bättre miljötänk för framtiden. 

Karta över anläggningen samt containerplaceringen hittar du till längst ner på denna sida.

 • Matavfall tas inte emot. Det ska sorteras ut och läggas i biopåsen (den före detta svarta påsen).
 • Små mängder asbest (max ca 0,5 x 0,5 m) tas emot på Skene Skogs återvinningscentral. Asbesten måste vara väl inplastad och tejpad för din egen och personalens skull. Fråga om du är osäker på hur du ska hantera materialet. Större mängder hänvisas till Borås Energi och Miljös anläggning Sobacken, utanför Borås. Ta alltid kontakt med Borås Energi och Miljö innan ni åker dit för att få instruktioner, prisuppgifter m.m. Telefon 033 35 74 87. 

  Observera att om opaketerad asbest slängs, kan detta leda till att kostsamma saneringar. Denna extra kostnad bekostas av den som orsakat föroreningen, det vill säga den som slängt asbesten. Detta oavsett om man haft kännedom om det är asbest eller inte. Är du det minsta tveksam, ta kontakt med ÅVC-personal så kan de hjälpa dig med bedömningen.

  Asbest är ett mycket hälsovådligt ämne. Här kan du läsa mer om asbest.

 • Wellpapp är ett återvinningsmaterial som ska sorteras separat. Har du wellpappkartonger med exempelvis brännbart i, töm då ur lådorna och lägg wellpappen på rätt ställe.
 • Tänk på att avfallet du lämnar är ditt ansvar. Vid eventuell felsortering tas en felsorteringsavgift ut på 460 kr (enligt 2021-års taxa). Läs mer om avgifter i Renhållningstaxa 2021
 • För allas säkerhet, tänk på skyltar och trafikregler. Håll stort avstånd till hjullastaren om den kör runt på området. Den är mycket större än både dig och ditt fordon.
 • Ensilageplast är en återvinningsbar plast och den ska inte köras till oss. Svep Retur tar hand om den och gör ny ensilageplast, läs mer på Svep Returs hemsida under Kontaktuppgifter nedan. 
 • Har du invasiva arter/växter som du vill lämna på ÅVC Skene Skog skall du kontakta personalen som hänvisar dig till container för denna fraktion.
 • Personal på återvinningscentralen har inte möjlighet att hjälpa dig att bära. Om du ska slänga tunga saker kan det därför vara bra att ta med sig bärhjälp. 

Hitta till återvinningscentralen

Skene Skog Avfallsanläggning
Hässelbergsvägen 25
511 91 Skene

Återvinningscentralen finns utmärkt på vår webbkarta

Publicerad av: Marks kommun