Återvinningscentral Veddige

Senast uppdaterad den 9 mars 2021

Marks kommun har tecknat avtal med VIVAB som ger Markbor möjlighet att lämna sitt grovavfall på återvinningscentralen (ÅVC) i Veddige.

Då VIVAB har ett inpasseringssystem med speciella ÅVC-kort måste ett sådant kvitteras ut hos Marks kommun först. Detta kostar 125 kr per utfärdat kort och faktureras av Marks kommun. 

Frågor och svar

Vilka har möjlighet till detta?

Privatpersoner som betalar den fasta avgiften i renhållningstaxan.

Vad kostar det att besöka återvinningscentralen?

Tio besök är gratis, från det elfte kostar det 156 kr/gång. Kostnaden faktureras i efterhand av Marks kommun.

Hur får jag ett ÅVC-kort?

Ta kontakt med Marks kommuns kundtjänst: kundtjanst@mark.se, 0320- 21 70 55).

Vad får jag lämna och hur mycket?

På återvinningscentralen i Veddige får du lämna återvinningsmaterial, farligt avfall, el-avfall och grovavfall. Allt avfall som lämnas i container på återvinningscentralen ska vara förpackat i genomskinliga säckar så att det är synligt för personalen. På återvinningscentralen är det inte tillåtet att lämna hushållsavfall, det vill säga sådant som slängs i det bruna och gröna kärlet eller förpackningar som ska lämnas på närmsta återvinningsstation.

Du får inte lämna mer än vad som ryms i personbil och släp och max tillåtna totalvikt är 3,5 ton. 

För mer information om VIVAB:

Se VIVAB:s webbplats (länk nedan) 

Publicerad av: Marks kommun