Inpasseringssystem på återvinningscentralen

Senast uppdaterad den 9 mars 2022

Nytt inpasseringssystem på återvinningscentralen Skene skog.

Nu måste du räkna med att kunna visa upp körkort eller ÅVC-kort för att komma in på återvinningscentralen. Har du svenskt körkort och är folkbokförd i kommunen behöver du inte göra något. I annat fall ansöker du om ÅVC-kort via länken nedan.

Du som inte har ett svenskt körkort, eller äger fastighet men inte är folkbokförd i kommunen, kan kvittera ut ett ÅVC-kort. Det kommer fortsatt vara obegränsade antal kostnadsfria besök.  

Även företag måste kvittera ut ett ÅVC-kort för att komma in. Företag kommer också att betala en summa per besök. Detta är beslutat sen tidigare men inte gått att införa innan ett inpasseringssystem är på plats.  

Observera att det tidigare gick information ut om att den som äger bostad i Mark, men inte är folkbokförd här, kommer in automatisk med körkort. Så kommer det INTE att bli, utan fastighetsägaren behöver ansöka om ett ÅVC-kort - läs mer om hur du ansöker om ÅVC-kort längre ned på sidan.

Det har fördelar om man är flera som delar på ett fritidshus, genom att kortet kan vara i stugan och det inte bara är de som finns upplagda som fakturamottagare av renhållningsavgiften som automatiskt kommer in. Betalar man inte grundavgiften för renhållning kommer tillträde till återvinningscentralen dock inte att beviljas i och med den finansieras av denna avgift.

-Anledningen till införandet av ett inpasseringssystem är flera. Dels kommer det förstås användas för att ge värdefull statistik över hur många besök som görs och hur dessa fördelar sig över tid. Erfarenheten från andra kommuner visar också att med ett inpasseringssystem, som kan begränsa hur många som samtidigt är inne på återvinningscentralen, gör att genomströmningen ökar. Detta tack vare att om det är lagom många besökare inne så går det snabbare för alla att lämna ifrån sig sitt avfall vilket medför att det går snabbare för alla. Även om det kan vara frustrerande att få vänta några minuter utanför bommen så går det ändå snabbare, säger Rakel Martinsson, avfallsingenjör på teknik- och serviceförvaltningen. 

Ekonomisk aspekt

Det finns även en annan viktig aspekt: ekonomin. Så gott som alla avfallsslag som lämnas på ÅVC medför en behandlingskostnad som ska betalas av den fasta delen i renhållningstaxan. Det är alltså bara de som bor i Mark som ska få lov att lämna avfall på ÅVC.

-Ett inpasseringssystem säkerställer att de som betalar renhållningsavgifter i Mark inte finansierar andra kommuners invånare som kan  komma att åka hit. Även de som inte bor i Mark, men som till exempel har ett fritidshus och därmed betalar renhållningsavgift, kommer få tillträde till återvinningscentralen.

Företagare betalar

Som nämnts tidigare är inpasseringssystemet också en förutsättning för att kunna ta betalt av företagare. Anledningen till att dessa måste betala är främst två:  

• Det blir en osund konkurrens mot de privata aktörerna på avfallsmarknaden som erbjuder avfallstjänster, om kommunen erbjuder en kostnadsfri tjänst. • Återvinningscentralen finansieras enbart via renhållningstaxan och inte via skatteintäkter. Enligt lag får inte renhållningskollektivet bekosta verksamheters avfall, vilket blir fallet då den fasta avgiften inte täcker kostnader även för verksamhetsavfall.  

Den fastställda avgiften per besök ligger i linje med andra kommuner.  I denna avgift får man lämna grovavfall på återvinningscentralen. Även en mindre mängd farligt avfall går bra att lämna. Större mängder farligt avfall, eller grovavfall, hänvisas till den öppna marknaden för avfallstjänster.

Vad behöver jag göra nu? 

De allra flesta kommer inte behöver göra någonting så länge du har ett svenskt körkort och är folkbokförd i kommunen. Om du inte har körkort eller inte är folkbokförd här men äger en fastighet och betalar renhållningsavgift kan du att ansöka om ÅVC-kort (kostnadsfritt). Vid frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst.

Det går att ansöka om ÅVC-kort - blanketten hittar du här nedan eller  genom att klicka här.

 

Här hittar du Frågor och Svar om inpasseringssystemet.

 

Publicerad av: Marks kommun