Frågor och svar om inpasseringssystemet

Senast uppdaterad den 6 oktober 2022

Varför införs ett passersystem med bommar på återvinningscentralen?

  • Passersystemet hjälper till att minska trängseln inne på återvinningscentralen kan därmed ge ökad säkerhet för besökare och anställda. Erfarenheten från andra kommuner visar att med ett inpasseringssystem, som kan begränsa hur många som samtidigt är inne på återvinningscentralen, gör att genomströmningen ökar. Detta tack vare att om det är lagom många besökare inne så går det snabbare för alla att lämna ifrån sig sitt avfall. Även om det kan vara frustrerande att få vänta några minuter utanför bommen så går det ändå snabbare totalt sett.
  • Systemet säkerställer att återvinningscentralen bara nyttjas av de som genom grundavgiften är med och finansierar återvinningscentralen.
  • Statistiken ger ett bättre underlag för att anpassa öppettider och bemanning på återvinningscentralen.

Privatpersoner

Företag

Privatpersoner

Vem får tillträde till återvinningscentralen?

För att få tillträde till återvinningscentralen som privatperson ska du vara över 18 år och antingen boende, folkbokförd och/eller fastighetsägare i Marks kommun. Observera att om du är fastighetsägare men inte folkbokförd i kommunen så behöver du ansöka om ÅVC-kort. En förutsättning är dock att du betalar grundavgift för renhållningen.

Vad kostar det?

Besök på återvinningscentralen ingår i den fasta avgiften för renhållningen.

Är det någon begränsning i antal besök?

Nej, det finns ingen begränsning i antal besök.

Hur fungerar bomsystemet?

Systemet är enkelt, det är bara att scanna ditt körkort/ÅVC-kort, så går bommen upp.

Jag har körkort, måste jag ansöka om passerkort?

Nej, systemet läser av folkbokförings- och fastighetsregistret, så finns du med i något av dessa register kommer du in på ditt körkort och behöver inte ansöka om passerkort. Systemet läser bara av svenska körkort.

Jag har inget körkort/jag har inget svenskt körkort, hur gör jag?

Saknar du svenskt körkort behöver du fylla i Ansökan om passerkort till återvinningscentralen för privatpersoner - här hittar du blanketten. Passerkortet är kostnadsfritt för privatpersoner.

Jag har fritidshus med renhållningsabonnemang i Marks kommun, vad gäller för mig?

Om du betalar grundavgiften för renhållning har du rätt att kvittera ut ett kostnadsfritt ÅVC-kort som används istället för körtkort. Ansökningsblankett för Privatperson.

Jag ska lämna avfall åt en anhörig som bor i kommunen, men jag bor inte i Marks kommun. Hur gör jag?

Kontakta Kundtjänst eller återvinningscentralen, så får du hjälp.

Jag äger en obebyggd tomt i Marks kommun, kan jag besöka återvinningscentralen?

Betalar du inte den fasta avgiften i renhållningstaxan har du inte rätt att besöka återvinningscentralen.

Får jag besöka återvinningscentralen trots att jag inte bor i Marks kommun?

Nej, för att få besöka återvinningscentralen i Mark, ska du betala den fasta avgiften enligt renhållningstaxan i Marks kommun. Vi jobbar med att öka samarbetet med grannkommuner så i framtiden kan detta vara möjligt.

Jag vill registrera fler i mitt hushåll, hur gör jag då?

Det behövs inte, alla kommuninvånare som är folkbokförda i kommunen och över 18 år har tillgång till återvinningscentralerna, under förutsättning att de har svenskt körkort. Om personen inte har körkort får denne ansöka om passerkort. 

Kan jag ansöka om passerkort och fortfarande komma in med mitt körkort?

Nej, har du körkort ska detta användas som passerkort på återvinningscentralen. 

Vad händer om jag blir av med mitt passerkort?

Skulle du bli av med passerkortet, meddela Marks kommun snarast så att vi kan spärra kortet och säkerställa att ingen annan använder sig av det. Du får ut ett nytt kort i samband med spärrningen.

Hur får jag mitt passerkort till mig efter ansökan?

Du får det postat till dig.

Får ungomar med  AM-/traktorkort komma in?

Barn och ungdomar under 18 är välkomna i målsmans sällskap. Målsman måste visa sitt körkort alternativt ÅVC-kort. Flera kommuner runt om i regionen har samma regler.  

Företag

Hur fungerar bomsystemet?

Systemet är enkelt, det är bara att scanna ÅVC-kortet, så går bommen upp.

Vad måste jag som företagare göra för att jag och min personal ska komma in?

Företag måste ansöka om passerkort hos Kundtjänst. Det går att ansöka om flera passerkort per företag. Utfärdande av kort kostar enligt fastställd renhållningstaxa  (Enligt 2022 års taxa 100 kr ex moms.). Här hittar du blanketten.

Vilka företagare kan lämna avfall på återvinningscentralen?

Företagare som är verksamma i kommunen får, mot en avgift lämna avfall på återvinningscentralen. 

Kan företagare använda sitt körkort för att komma in på centralen?

Nej. Företagare behöver ansöka om passerkort för att komma in på återvinningscentralen. Kostnaden för avfallet faktureras och tillkommer på renhållningsfakturan.

Varför måste jag som företagare börja betala för besöken?

Marks kommun får och ska inte konkurrera mot den privata marknaden. Kommunen har inte monopol på avfall från verksamheter. Om företag får lämna gratis på återvinningscentralen blir detta en osund konkurrens gentemot de företag som verkar inom denna bransch. 

Dessutom finansieras driften av återvinningscentralen enbart via renhållningsavgifter. Det innebär att privatpersoner betalar avfallshanteringen för de företag som lämnar sitt verksamhetsavfall på återvinningscentralen. Detta är inte tillåtet då renhållningsavgifterna enbart får finansiera avfall under kommunalt ansvar. 

Vad kostar ett besök?

Enligt fastställd renhållnigstaxa. För 2022 är denna avgift 200 kr ex moms.  

Är det någon begränsning i antal besök?

Nej, det finns ingen begränsning i antal besök. 

Hur får jag mitt passerkort till mig efter ansökan?

Det kommer med posten. Det går också att hämta hos Kundtjänst på Mor Kerstins väg 13, efter överenskommelse. 

Kan jag ansöka om fler än ett passerkort för mitt företag?

Ja, du fyller i antalet passerkort som du behöver på blanketten.

Vad händer om jag blir av med mitt passerkort?

Skulle du bli av med passerkortet, meddela Marks kommun snarast så att vi kan spärra kortet och säkerställa att ingen annan använder sig av det. Behöver du ett nytt kort utfärdas detta till en kostnad av 100 kr ex moms (renhållningstaxan 2021). 

Jag är hyresvärd i kommunen, vad behöver jag göra?

Du som är hyresvärd kan informera dina hyresgäster om att de kommer in med sitt (svenska) körkort på återvinningscentralen om de är folkbokförda i kommunen. I annat fall kan de ansöka om ett passerkort.

För det verksamhetsavfall som uppkommer inom fastigheten (vid t.ex. löpande underhåll och reparationer) behöver företaget kvittera ut ÅVC-kort som t.ex. fastighetsskötaren kan använda. 

Vad får jag lämna?

Som företagare kan du lämna de fraktioner som tas emot på återvinningscentralen. Däremot får du bara lämna en begränsad mängd farligt avfall. Max 5 liter färg/kemikalier. För större mängder hänvisas till den öppna marknaden. Observera att för farligt avfall från verksamheter gäller särskilda regler för transport och anteckningsskyldighet. Detta är enligt svensk lagstiftning och inget kommunen råder över. Här kan du läsa mer. 

Om du enbart har saker som omfattas av producentansvar för elektronik kan du lämna detta kostnadsfritt. Ring gärna i förväg och avisera att du kommer och ring sen på klockan vid inpasseringsterminalen så blir du insläppt utan att behöva dra ditt kort. 

 

 

Publicerad av: Marks kommun