Marks kommun bygger ny återvinningscentral i Skene skog

Bild på återvinningscentralen på Skene skog.

Senast uppdaterad den 12 maj 2016

Den nuvarande återvinningscentralen i Skene Skog är sliten och inte helt ändamålsenlig. Byggnation av den nya ÅVC:n startade under april och anläggningen väntas stå klar i maj 2017.

Med den nya återvinningscentralen kommer kundtrafiken och bilarna som hämtar avfallsfraktionerna att separeras och det kommer att finnas fler behållare vilket ger möjlighet att separera fler avfallsfraktioner.

Hur kommer den nya ÅVC:n se ut?
Den nya ÅVC:n kommer att ligga i anslutning till befintlig anläggning men med en infart närmare Gnejsvägen. En återvinningsstation för förpackningar kommer att ligga utanför entrén till ÅVC:n vilket möjliggör lämning av förpackningar och tidningar även när ÅVC:n är stängd. En lång ramp kommer att anläggas med behållare/containrar på ena sidan. Ett litet hus för farligt avfall samt en huvudbyggnad med personalutrymmen och kundtoalett kommer att finnas.

Fungerar den befintliga anläggningen som vanligt under byggtiden?
Ja, i stort sett, vissa mindre störningar kan förekomma.

Vad kostar den nya ÅVC:n?
Den nya återvinningscentralen kommer totalt att kosta ungefär 16 miljoner kr.

Innebär detta höjd avfallstaxa?
Nej, man har haft kostnadsminskningar på annat håll så taxan ser inte ut att behöva höjas nämnvärt de närmaste åren, snarare är sänkningar sannolika.

Kommer nuvarande inpasseringssystem och kassa att finnas kvar?
Det finns nu ett förslag om förändrad taxa på så sätt att alla avgifter per kilo och ton slopas. Enligt förslaget införs istället ett kundkort som används av kunden för inpassering med ett antal fria besök (12 st/år är föreslaget) för privatpersoner och verksamheter med abonnemang. Ett sådant system finns till exempel i Mölndal. Kommunfullmäktige beslutar om den nya taxan i slutet av året.

Publicerad av: Marks kommun