Miljörapport

Senast uppdaterad den 8 januari 2016

Verksamheten på Skene skog, både återvinningscentralen och den avslutade deponin, räknas som miljöfarlig och måste därför redovisas varje år i en miljörapport.

I miljörapporten beskrivs vilka mängder som hanterats, provtagningar på lakvatten, brunnar och bäckar i omgivningen, samt vilka åtgärder som vidtagits under året.

Det är miljönämnden som är tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen är den myndighet som prövar kommunala avfallsärenden. Naturvårdsverket är den statliga myndighet som reglerar avfallshanteringen i landet.

Miljörapporten hittar du nedan. 

Publicerad av: Marks kommun