Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Sortera inför ditt besök

Senast uppdaterad den 18 maj 2018

För att underlätta ditt besök på Återvinningscentralen (ÅVC) är det bra att packa bilen/släpet efter den ordning de olika fraktionerna finns på området. Här finns en ritning över ÅVC till hjälp.

ÅVC är uppbyggd som en slinga som börjar med en ramp. Utmed rampen hittar du olika fraktioner. På rampen är mittfilen körfil. Stanna till i den högra eller vänstra filen så att trafiken inte blockeras i mitten.

När du sorterat färdigt på rampen kan du ställa av vitvaror, däck och keramik på vägen ut. Det finns även en container för mindre mängd asbest. Innan du kör ut kan du sortera ditt farliga avfall färg, lampor, batterier och elskrot. Har du missat något kan du ta ett varv till.

Nedan finns en ritning över vad som ska slängas var. Vi hoppas att den underlättar din sortering. Är du osäker hjälper vi dig gärna. Klicka på ritningen för att se den i större format. 

Publicerad av: Marks kommun