Återvinningsstationer

Senast uppdaterad den 5 maj 2023

Återvinningsstationer finns på ett flertal platser i kommunen. Återvinningsstationerna är obemannade och tillgängliga dygnet runt.

Tillfällig flytt av Sätila återvinningsstation
På grund av uppröjningsarbete och rivning av resterna till det nedbrunna reningsverket i Sätila kommer den närliggande återvinningsstationen att behöva flyttas tillfälligt. Ny placering blir grusparkeringen närmare Lygnevivägen framför fotbollsplanerna vid Åängen. Arbetet med reningsverket beräknas vara klart i juni 2023. Därefter kommer återvinningsstationen att flyttas tillbaka till sin nuvarande placering. 

Stationerna ägs och drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). På återvinningsstationerna kan hushåll kostnadsfritt lämna pappers- och plastförpackningar, tidningar och flaskglas. 

Om du har glödlampor, lysrör eller batterier lämnar du detta avfall på Återvinningscentralen, Skene skog eller hos större butiker som säljer dessa varor. Se länk längst ner på denna sida för mer information. 

Här finns återvinningsstationer i Marks kommun 

 • Berghem: Industriområdet, Viskadalsvägen
 • Björketorp: Lundavägen 3
 • Fritsla: Järnvägsstationen, Förläggarvägen 56
 • Horred: Vikavägen
 • Hyssna: Hyssna centrum, Lockövägen 3
 • Kinna: Kinna station, Nya Kinnavägen
 • Rydal: Strömvägen
 • Skene: ICA MM, Klevagårdsgatan 3
 • Skene: Parkeringen på Banvaktaregatan, mittemot Kungsfors
 • Skene: Verkstadsgatan/Industrigatan 13
 • Sätila: Reningsverket vid Lygnevivägen Obs! Har tillfälligt flyttat till grusplanen from 2023-02-27.
 • Torestorp: Brandstationen, Ekstigen 3
 • Ubbhult: Reningsverket
 • Älekulla: Bygdegården, Älvseredsvägen
 • Öxabäck: Bygdegården, Öxavallsvägen 6 

När töms din återvinningsstation?

Här hittar du återvinningsstationerna på en karta. På kartan kan du se när respektive station senast tömdes, när nästa tömning sker samt när stationen städades. 

Överfulla containers

Om det är problem med överfulla containers eller nedskräpning på återvinningsstationen, kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Kontaktinformation finner du på samtliga återvinningsstationer. 

Här finns också ett formulär för att skicka synpunkter till FTI.

Publicerad av: Marks kommun