Avfallsplan - mot en hållbar och cirkulär framtid

Senast uppdaterad den 22 juni 2021

Den nya avfallsplanen ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för Boråsregionen finns nu som utkast (remissversion) och ställs ut för att ge allmänheten möjlighet att kommentera innehållet. Planen riktar sig både mot kommunens egna verksamheter och kommunens invånare.

Här hittar du avfallsplanen.
Boråsregionens kommuner; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, har arbetat fram en ny regional avfallsplan för att tillsammans över kommungränserna verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska negativ miljö- och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region. Genom att ta fram en gemensam avfallsplan kan kommunerna dra nytta av varandras erfarenheter och kompetens för att tillsammans ta nästa steg mot den omställning som krävs för ett cirkulärt hållbart samhälle.

Sex målområden

Den nya avfallsplanen innehåller, förutom hantering av det uppkomna avfallet, även mål och åtgärder för att förebygga att avfall uppstår. Avfallsplanen presenterar kommunernas strategiska arbete med fokus på en cirkulär och hållbar resursanvändning.
Sex målområden har arbetats fram med ett antal mål inom respektive målområde:
• Hushåll med maten
• Konsumera hållbart
• Använd de resurser vi har
• Sortera mera
• Fimpa skräpet
• Planera in plats för avfallet
Planförslaget finns utställt för invånare och andra aktörer att tycka till under perioden 11 mars 2021 till 11 april 2021.
Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen per brev till adress Marks kommun, 511 80 Kinna eller mejla KS@marks.se, senast den 11 april mars, 2021.

Publicerad av: Marks kommun