Bilskrotning

Senast uppdaterad den 15 september 2017

När din bil tjänat ut ska du lämna den till en auktoriserad bilskrot.

De auktoriserade bilskrotarna tar emot och hanterar bilarna på ett miljöriktigt sätt.

Publicerad av: Marks kommun