Bygg- och rivningsavfall

Senast uppdaterad den 7 februari 2023

Från 1 januari 2023 är avfall från bygg- och rivningsarbeten ett avfall som kommunen ansvarar för, om det inte uppstått till följd av en yrkesmässig verksamhet. Det betyder att om du som privatperson själv gör jobbet så är det ett kommunalt avfall, men om du anlitat en hantverkare så är det inte det. Oavsett hur avfallet uppstår finns det också lagar för hur det ska sorteras.

Vad är bygg- och rivningsavfall?

Bygg- och rivningsavfall är det avfall som uppstår vid olika typer av byggprojekt och rivningsarbeten. Det kan exempelvis vara trä, gips, isolering, tegel och plast.

 Så blir du av med ditt bygg- och rivningsavfall

 Privatperson

Om du är privatperson som renoverat själv kan du bli av med ditt bygg- och rivningsavfall på två olika sätt:

Om du är privatperson och anlitat ett företag för arbetet:

  • Det står dig fritt att vända dig till valfritt företag avfallsbranschen som transporterar bort ditt avfall. 
  • Om hantverkaren vill åka till återvinningscentralen förutsätter det att denne använder sitt ÅVC-kort. Läs mer nedan under Företagare.

Företagare

Om du är företagare kan du bli av med ditt bygg- och rivningsavfall på två olika sätt.

  • Du kan lämna ditt icke-farliga avfall på vår återvinningscentral om du har ett ÅVC-kort. LÄS MER
  • Du kan anlita valfritt företag som transporterar bort ditt avfall

Tänk på att företagare inte får lämna avfall som klassas som farligt avfall, exempelvis tryckimpregnerat trä och material innehållande asbest.

 Så här sorterar du ditt avfall

Detta gäller både privatpersoner och företagare.

 Du måste enligt lag sortera ditt avfall i minst sex fraktion;

  • trä,
  • mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten),
  • metall,
  • glas,
  • plast och
  • gips.

Utsorteringen ska ske på den plats där avfallet uppstår och avfallsfraktionerna ska förvaras skilt från varandra och från annat avfall. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Här kan du läsa mer om detta.

 

Publicerad av: Marks kommun