Befrielse från sophämtning

Senast uppdaterad den 3 juni 2021

Sophämtningsavgiften består av två delar.

  1. Finansiering av återvinningscentraler, grovsoptur, miljöbilen samt administration och information om kommunens avfallshantering.
  2. Hämtning och behandling av avfallet

En grundavgift som ska ALLA betala som har en bostadsfastighet i Marks kommun. För en villa Denna del går ej att få befrielse från - och gäller:

- oavsett om tömning sker, eller ej.
- oavsett om någon bor på fastigheten, eller ej.
- oavsett om det uppkommer något avfall på fastigheten, eller ej.

En hämtningsavgift som fastighetsägare i undantagsfall kan beviljas befrielse från. Ansökan om befrielse från sophämtning ska lämnas skriftligt till miljöenheten senast två månader före avsedd period.


Befrielse beviljas för högst fem år i taget. Krav för en sådan befrielse är:

  • Endast tillsynsbesök utan övernattning, max tio tillsynsbesök per år och inte mer än en dag åt gången.
  • Vid svårigheter att utnyttja den kommunala sophämtningen i kombination med kortare vistelser på fastigheten
  • När den enskilde kunnat visa att inget avfall uppkommer som inte är brännbart, komposterbart eller återvinningsbart och det finns särskilda skäl för en sådan dispens.

Ansökan ska göras på särskild dispensblankett som beställs hos Miljöenheten. Avgift tas ut för handläggning av ansökan om befrielse från hämtning. Handläggningsavgiften är 2200 kr för år 2021 och tas ut oavsett om dispens beviljas eller ej.


Kostnadsexempel från 2021:
En normal villa med åretruntboende och varannan veckas hämtning med 140 liters kärl
Årligen: 2001 kronor varav Grundavgift 920 kronor och Hämtningsavgift 1081 kronor
På fem år: 10.005 kronor med hämtning.


Fastighet med beviljad befrielse från hämtningsavgift:
År 1: Grundavgift 920 kronor och handläggningsavgift för dispensansökan 2200 kronor
År 2-5: Grundavgift 920 kronor per år.
På fem år: 6.800 kronor utan hämtning.

Publicerad av: Marks kommun