Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 12:46, 2021-04-12

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Läs mer under nyheter här nedan på Mark.se.

Rekommendationer vid otjänligt vatten.

Befrielse från sophämtning

Senast uppdaterad den 8 januari 2016

Om du känner att du inte har behov av sophämtning kan du ansöka om befrielse. Ansökan om befrielse från sophämtning ska lämnas till bygg- och miljökontoret senast två månader före avsedd period.

Befrielse beviljas för högst fem år i taget. Förutsättningarna för en sådan befrielse är:

  • vid tillsynsbesök utan övernattning. Det innebär max tio gånger per år och inte mer än en dag åt gången
  • vid svårigheter att utnyttja den kommunala sophämtningen i kombination med kortare vistelser på fastigheten
  • när den enskilde kunnat visa att endast ringa mängd avfall uppkommer som inte är brännbart, komposterbart eller återvinningsbart och det finns särskilda skäl för en sådan dispens.

Ansökan finns att beställa hos Bygg- och miljökontoret, se kontaktuppgifter längre ner på sidan. 

Publicerad av: Marks kommun