Fastighetsnära insamling vid flerbostadshus

Senast uppdaterad den 24 januari 2024

Från 2024 kommer Marks kommun ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar från flerbostadshus. För hämtning enligt ett grundschema kommer detta vara kostnadsfritt. Från början är det valfritt men från senast 2027 ska alla fastigheter i kommunen vara anslutna.

Kommunen har skickat ut brev till alla fastighetsägare som finns upplagda som flerbostadshus, som har hämtning av mat- och restavfall och har fem eller fler lägenheter i huset. Har du inte fått detta brev så kontakta kundtjanst@mark.se. 

Marks kommun kommer börja införa detta under 2024. Först kommer de som redan idag har utsortering att anslutas för att inte riskera att kärl överfylls. Därefter kommer även övriga flerbostadshus att anslutas om intresse finns. Från senast 2027 ska alla fastigheter vara anslutna och det kommer inte längre vara valfritt.

den här sidan kan du läsa om vad som gäller för tidningar/returpapper.

 Taxa för 2024

Kommunen får viss ersättning från producenterna för insamlingen. Ersättningen är baserad på hämtning enligt ett grundschema. Hämtning enligt detta intervall är kostnadsfritt.

Grundschemat är 

 • Pappers- och plastförpackningar:  hämtning varannan vecka
 • Metall- och glasförpackningar: en gång per månad.

För tätare tömning gäller följande:

 • Pappers- och plastförpackningar, hämtning varje vecka
  • 190 och 240 l kostar 1750 kr/år per kärl
  • 370 liter kostar 2000 kr/år per kärl
  • 660 liter kostar 2250 kr/år per kärl
 • Metall- och glasförpackningar, hämtning varannan vecka
  • 190 och 240 l kostar 875 kr/år per kärl
  • 370 liter kostar 1000kr/år per kärl
  • 660 liter kostar 1125 kr/år per kärl (ej för glas)

Det tillkommer även eventuell gångavståndsavgift och utkörningsavgift för kärl enligt samma taxa och villkor som för restavfallskärl. Vid felsortering eller överfyllt kärl kan extra avgift tas ut. 

Fullständig renhållningstaxa finner du längst ner på sidan om Renhållningsavgifter.

Avfallsslag

Förpackningar ska sorteras ut i fem fraktioner

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Förpackningar i ofärgat glas
 • Förpackningar i färgat glas 

Placering

Det är fastighetsägaren som bär ansvaret för att se till att utrymme för utsorteringen finns. Det måste inte vara miljöhus utan kan innebära kärl utomhus. Kraven på placering avseende tillgänglighet vid sophämtning kommer vara samma som för mat- och restavfall. 

Dock kan det vara värt att tänka på att försäkringsbolag kan ha synpunkter på kärl med lättantändligt material nära fastigheten. Även om de står en bit bort kan de dras fram så det kan vara så att det kommer ställas krav på låsa kärlskåp. Detta ligger på varje enskilt fastighetsägare att undersöka. 

 Fastighetsägarens ansvar för sortering och information

Som fastighetsägare finns ett strikt ansvar att se till att avfallet sorteras och att informera de boende om hur de ska sortera. Det kan handla om tydlig uppmärkning och på andra sätt säkerställa att de boende får information om avfallssortering.

Kommunernas branschorganisation för avfallshantering har samlat mycket bra information. Gå gärna in och läs mer här. För en del saker hänvisas tillbaka till kommunen. Vi har inte allt på plats än, men hör gärna av er om vad ni önskar svar på just nu.  Även på Fastighetägarnas hemsida finns bra information.

FRÅGOR OCH SVAR

Hur gör vi för att ansluta oss?

Kontakta kundtjanst@mark.se för att få en blankett att fylla i. Vi kommer erbjuda start tre gånger per år.

Vårt hus har bara fyra lägenheter och vill också ansluta oss, varför får vi inte det?

Alla ska ha tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar, men för mindre flerbostadshus är det inte bestämt om de kommer få samma system som villor (fyrfackskärl) eller separata kärl för varje avfallsslag. Fyrfackssystemet tar längre tid att handla upp. Senast 2027 ska system vara på plats för alla.

Vi har egna kärl för detta redan, kan vi använda dem?

Ja det går bra att behålla dem. För dem som inte har egna kärl så kommer kärlen ingå i tjänsten. Utkörningsavgift tillkommer.

Måste vi bygga ett soprum?

Det finns inga krav på att kärlen måste stå i ett särskilt soprum/miljöhus. Det ni som fastighetsägare måste se till är att kärlen står tillgängligt för sopbilen på samma sätt som mat- och restavfall. För dragavstånd kommer en extra kostnad tas ut på samma sätt som för mat- och restavfall, men längre avstånd än 10 meter från kärl till bil ska inte finnas. Kärlen ska stå i anslutning till mat- och restavfallet om inte särskilda skäl finns.

Vi vill inte ha den här sorteringen vid vår fastighet

 Det kommer inte vara valfritt på sikt. Senast 2027 ska alla hushåll i hela Sverige vara anslutna till fastighetsnära insamling av förpackningar enligt Förordning om producentansvar för förpackningar (2022:1274). Det här kan även leda till att ni minskar era avfallkostnader för restavfallet. Det kan finnas uppåt 50 % förpackningar i restavfallet och om detta sorteras ut bättre när det blir enklare så kan ni minska storlek eller antal kärl för restavfall. 

Hur stor plats kommer det ta på fastigheten?

Det finns shabloner för hur mycket avfall som ett hushålla genererar och vi har angett hur många kärl som kan behövas för tre typhus. Sen är det förstås stor skillnad mellan ett hushåll på en person kontra fyra personer. Detta kommer ni behöva ta hänsyn till när ni läser tabellen över vad ett "standardhus" med ett visst antal lägenheter ger upphov till. Om det står att det är på gränsen så kanske det är tillräckligt om det är ett hus med små lägenheter och få personer. Likaså kan det vara så att ett hus med många stora hushåll kan behöva fler kärl om det inte finns mycket god marginal.
Nedan tabeller är baserade på hämtning varannan vecka för papper och plast samt en gång i månaden för metall och glas. Mått för olika kärlstorlekar finns under tabellerna. 

Fem lägenheter

  Kärlstorlek (liter) Antal kärl Kommentar
Papper 660 1 God marginal
Plast 370 1 God marginal
Metall 190 1 Mycket god marginal
Ofärgat glas 190 1 Mycket god marginal
Färgat glas 190 1 Mycket god marginal

 

Tolv lägenheter

  Kärlstorlek (liter) Antal kärl Kommentar
Papper 660 2 Ska finnas marginal, om plats finns kan ett kärl till vara aktuellt
Plast 660 1 Marginal finns, om plats finns kan ett kärl till vara aktuellt
Metall 190 1 Mycket god marginal
Ofärgat glas 190 1 Finns marginal
Färgat glas 190 1  Finns marginal

 

Trettio lägenheter

  Kärlstorlek (liter) Antal kärl Kommentar
Papper 660 5  Finns marginal
Plast 660 2  Är på gränsen, ett kärl till kan behövas
Metall 190 1  Marginal finns
Ofärgat glas 190 2 Marginal finns
Färgat glas 190 2  Marginal finns

 

Kärlstorlekar (BxDxH i cm)

660 L: 130x81x130

370 L: 77x81x110

190 L: 60x71x110

 För glas används inte större kärl än 370 L. 

 

Publicerad av: Marks kommun