Matfett och frityrolja

Senast uppdaterad den 23 november 2022

Det blir mycket biogas av matfett!
Häll därför gärna avsvalnat matfett från stekpannan bland matavfallet eller torka ur med lite hushållspapper och släng i matavfallspåsen.

Samla upp överblivet fett och olja från matlagning i en plastflaska, flaskan kan sedan lämnas in på Skene Skogs återvinningscentral för att bli till biogas eller slängas i restavfallet. Större mängder fett (mer än 1 liter), som efter fritering, får inte slängas i restavfallet utan ska lämnas in till Skene Skogs återvinningscentral.

Hämta ut en miljötratt kostnadsfritt hos kommunen för en enkel uppsamling av fettet, en för varje hushåll så långt lagret räcker. Se nedan för mer information.

Uppsamling av fett med miljötratt

Marks kommun har köpt in miljötrattar för att underlätta uppsamlingen av fett i hushållen.

Tratten finns att hämta på följande platser:

  • Marks kommuns kontaktcenter – Boråsvägen 40.
  • Skene Skogs återvinningscentral (kontoret) – Hässelbergsvägen 25

Spola inte ned fett och olja

Fett och olja får inte spolas ner i avloppet då det orsakar stopp i avloppsledningarna. Det kostar både fastighetsägare och kommunen mycket pengar, som sedan måste tas ut på hyra eller avgiften för VA (vatten och avlopp).

Publicerad av: Marks kommun