Matfett och frityrolja

Senast uppdaterad den 22 juni 2021

Det blir mycket biogas av matfett! Häll därför gärna avsvalnat matfett från stekpannan bland matavfallet eller torka ur med lite hushållspapper och släng i matavfallspåsen.

 Större mängder, som efter fritering, går av praktiska skäl inte att slänga i påsen utan hälles med fördel i en gammal flaska som sen slängs bland restavfallet.

En mjölkkartong med skruvkork går förstås också bra att använda.

Anledningen till att det ska slängas bland restavfallet och inte matavfallet, är att flaskan inte ska in i biogasprocessen.

Spola inte ned oljan

Olja får inte spolas ner i avloppet då det orsakar stopp i avloppsledningarna. Det kostar både fastighetsägare och kommunen mycket pengar, som sedan måste tas ut på hyra eller avgiften för VA (vatten och avlopp).

Publicerad av: Marks kommun